Lentetoernooi zaalvoetbal

De dienst Sport staat in voor de organisatie van het toernooi, met medewerking van de V.Z.V.B.(Vlaamse Zaalvoetbalbond - afdeling West-Vlaanderen).

Inschrijvingen

Er kunnen zowel competitie- als recreatieploegen deelnemen.

Het is de spelers niet toegestaan in meer dan één ploeg te spelen.

Er kunnen max. 20 actieve spelers ingeschreven zijn bij één ploeg.

De spelers moeten min. 15 jaar oud zijn.

De inschrijvingslijst moet – in dubbel – ten laatste op donderdag voorafgaand op de week waarin het toernooi start in het bezit te zijn van de dienst Sport. Hierna zijn wijzigingen niet meer mogelijk.
Een afschriften van deze lijsten kan je opvragen bij de dienst Sport en liggen steeds ter inzage bij de toernooiorganisator.

De deelnemende ploegen ontvangen de competitiekalender ten laatste in de week voorafgaand aan het toernooi. Als het toernooi gestart is, worden geen wijzigingen meer toegestaan, tenzij in geval van overmacht.

Kostprijs

Het inschrijvingsgeld bedraagt 80,00 euro en dient uiterlijk op maandag 15 april 2024 betaald te worden op rekeningnummer BE41 0910 1179 3310 van het Gemeentebestuur De Haan met vermelding Lentetoernooi 2024 + clubnaam. 

In deze som zijn de huur van de zaal en de betaling van de scheidsrechters inbegrepen. 

Waarborg

Alle ploegen dienen een bijkomende borgsom van € 20,00 contant te betalen, bij aanvang van de eerste wedstrijd van hun ploeg. Deze borgsom wordt na afloop van het toernooi vrijgegeven, eventueel na aftrek van de boetes e.d. 
Bij elk forfait wordt er telkens 10,00 euro van de waarborg afgetrokken.

Locatie

Alle wedstrijden vinden plaats in sporthal Haneveld, volgens een kalender opgemaakt door de dienst Sport en volgens een toernooiformule. De organisatie legt de toernooiformule definitief vast ongeveer twee weken voor aanvang van het toernooi (voor editie 2024: donderdag 18 april 2024) in het Sport- en Recreatiecentrum Haneveld.

Alle deelnemende ploegen dienen zelf in te staan voor water tijdens de wedstrijd voor hun spelers. Voor de scheidsrechter is water voorzien.

Spelregels

Het reglement en de spelregels van de V.Z.V.B. zijn van kracht.

  • Alle aangesloten spelers zijn verzekerd via de V.Z.V.B.
  • Indien een speler een rode kaart krijgt voor spelbederf of beledigingen tegenover de scheidsrechter volgt hierop automatisch één schorsing van de volgende wedstrijden binnen het toernooi. 
  • Indien een speler een rode kaart krijgt voor handtastelijkheden mag hij niet meer deelnemen aan het toernooi, tot nader order en uitspraak van de sportcommissie V.Z.V.B.
  • Schorsingen uitgesproken door de V.Z.V.B. gelden eveneens voor onderhavig toernooi (verbod deelname geschorste leden V.Z.V.B.).
  • De thuisploeg dient te zorgen dat één exemplaar van het wedstrijdblad onmiddellijk afgegeven wordt aan de zaalverantwoordelijke van dienst of in de brievenbus.

Alle betwistingen van welke aard ook, die niet kunnen geregeld worden met het onderhavig reglement of met het reglement van de V.Z.V.B., zullen voorgelegd worden aan de V.Z.V.B. West-Vlaanderen.