Maaltijdbedeling aan huis

Inhoud

Dit is een tijdelijke dienstverlening voor gezinnen, alleenstaanden, senioren en hulpbehoevenden die moeilijkheden ondervinden om nog zelf te voorzien in een eigen bereide maaltijd.

Er worden 3 maaltijden aan huis bedeeld per week, bereid en gekoeld bedeeld door een traiteur.

Voorwaarden

Je woont in de gemeente.

Procedure

Bij elke aanvraag voert een maatschappelijk werker een financieel en sociaal onderzoek uit. De resultaten van het onderzoek bepalen je bijdrage.

Uitzonderingen

In zeer dringende gevallen kan de maaltijd al aan huis geleverd worden voor het sociaal onderzoek heeft plaatsgevonden.

Regelgeving

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn van OCMW De Haan stelde een reglement van orde voor de dienst maaltijden aan huis vast. Het reglement vermeldt onder meer wat de inkomstenvoorwaarden zijn, hoe je moet aanvragen en wat de verplichtingen van de aanvrager zijn. Het reglement is een openbaar document die je kunt inkijken bij de dienst Thuiszorg.