Mantelzorgers, helden van de zorg!

Gepubliceerd op dinsdag 22 juni 2021 14.45 u.
Op 23 juni is het 'Dag van de Mantelzorger' en zetten we iedereen die zorgt voor een ander extra in de bloemetjes!

In Vlaanderen zijn er meer dan 600.000 mantelzorgers. Dit zijn allemaal mensen die zorgen voor een dierbare. Dit kan een broer, een partner, een kind, een ouder, een vriend of een buur zijn. Je bent mantelzorger als je op regelmatige basis voor iemand zorgt die extra zorg nodig heeft omwille van ziekte, handicap, psychische kwetsbaarheid, ouderdom of een verslavingsproblematiek. Als mantelzorger heb je een sociale en affectieve band met deze persoon.

Mantelzorg is dus geen beroep of iets dat je moet aanvragen. Het is iets waar je in rolt. Misschien ontdek je nu tijdens het lezen van dit artikel wel dat je al jaren mantelzorger bent? 

In Vlaanderen zijn er zes erkende mantelzorgverenigingen (Coponcho, Liever Thuis LM, Okra-Zorgrecht, Ons Zorgnetwerk, Samana en Steunpunt Mantelzorg). Bij hen kan je gratis terecht voor infosessies en praatgroepen. Daarnaast kan je bij hen ook terecht voor vragen en/of een luisterend oor.

Kan ik als mantelzorger een attest of statuut aanvragen? 

Sinds september 2020 is er een federaal mantelzorgstatuut. Je kan dit via het ziekenfonds van de mantelzorger aanvragen. Voor meer informatie neem je contact op met jouw ziekenfonds.

Geen mantelzorgpremie in De Haan, wel een thuiszorgpremie

Gemeente De Haan ondersteunt door investeringen zoals de MantelzorgHub en thuiszorgdiensten iedereen die in aanmerking komt met zorg voor een dierbare te ondersteunen. 

Samenwerking binnen de eerstelijnszone

Binnen eerstelijnszone Oostkust vinden heel wat partners die actief zijn in zorg en welzijn uit de regio Blankenberge, De Haan, Zuienkerke, Damme en Knokke-Heist elkaar. Ze zetten samen in op een toegankelijke en kwalitatieve zorg. Het ondersteunen van mantelzorgers staat hoog op de agenda. Samen met alle betrokkenen uit zorg en welzijn, maakt de eerstelijnszone hier werk van. Zo wordt er onder andere nauw samengewerkt met de intergemeentelijke preventiewerker en maken we plannen om het aanbod in onze regio toegankelijker te maken.

Nog vragen? 

Alle info over mantelzorg in onze gemeente vind je hier

Je kan ook contact opnemen met mantelzorgverantwoordelijke Veerle Pype op 050/43 51 46 of mantelzorg@dehaan.be.

De verschillende mantelzorgverenigingen hebben bovendien een mantelzorglijn beschikbaar. Mantelzorgers kunnen via deze weg vragen stellen over hun mantelzorgsituatie of kunnen deze lijn ook gebruiken om te ventileren over de zorg. Mantelzorgers hoeven geen lid te zijn van de mantelzorgvereniging om van deze service gebruik te maken.