Meerjarenplan 2020-2025 - samenvatting

De gemeenteraad keurde op 20 december 2019 het meerjarenbeleidsplan 2020-2025 goed. Dat plan bevat de acties voor de komende jaren en geeft aan welke financiële middelen daarvoor nodig zijn.

De basisbelastingen worden niet verhoogd: de opcentiemen op de onroerende voorheffing blijven ongewijzigd op 881,61 en de aanvullende personenbelasting blijft op 5%. Bovendien wordt er niet geleend.