Meeuwen

Inhoud

Door de toenemende menselijke activiteit aan de kust, komen de leefgebieden van mens en meeuw steeds dichter bij elkaar. Een meeuw is een beschermde vogelsoort. Vandaar enkele vuistregels:

  • Relativeer de overlast. Meeuwen zijn onlosmakelijk verbonden met de zee en de kust.

  • Verjaag broedende meeuwen enkel op plaatsen waar ze overlast veroorzaken.

  • Vernietig nooit eieren: het mag niet en bovendien helpt het niet. De meeuwen leggen zo weer nieuwe eieren.

  • Voeder de meeuwen niet. Dit is verboden. Op zee is er voldoende eten.

  • Voorkom afval: zet je vuilniszak pas buiten vanaf 5 uur ’s ochtends op de dag van ophaling.

  • Voorkom nestvorming op daken. Verwijder mogelijk nestmateriaal (takjes, mos, bladeren) van je dak. Dit is de taak van de eigenaar (en niet van de brandweer).

  • Op risicoplaatsen (schouwen, dakrand, dakramen) kan je pinnen plaatsen, vooral op platte of licht hellende daken die geschikt zijn voor nestvorming.

Overlast van broedende meeuwen op het dak?

Van 15 maart tot 15 augustus kan je hiervoor een beroep doen op het meeuwenteam.

De gemeente De Haan gaat voluit voor een vooruitstrevend meeuwenbeleid. Een meeuweninterventieteam zorgt voor een aanpak op maat in overlastgevoelige zones en doet dat steeds met diervriendelijke tussenkomsten. Verder zal het team sterk inzetten op sensibilisering.

Is er toch een interventie ter plaatse nodig zoals het wegnemen van een nest of het vervangen van een legsel? Dan kan je via het e-loket van de gemeentelijke website een interventie-aanvraag indienen.

Let op, eens er kuikens aanwezig zijn in het nest vallen deze onder de wetgeving van beschermde diersoort.

Een gewonde vogel gevonden?

Neem contact op met het Opvangcentrum voor Vogels en Wilde Dieren:
T: +32 59 80 67 66
Dagelijks open van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 17.30 uur.