MiNaraad

De bedoeling van de gemeentelijke MiNaraad is het maatschappelijk draagvlak voor gemeentelijk milieu- en natuurbeleid te verbreden.
De eerste taak is het beleid vanuit milieu- en natuuroogpunt te adviseren.
De MiNaraad komt 4 keer per jaar samen en brengt advies uit op vraag of op eigen initiatief. In ieder geval wordt zijn advies gevraagd over het ontwerp van gemeentelijk milieujaarprogramma en de gemeentelijke plannen die van belang zijn voor het behoud van de natuurlijke structuur en de algemene natuurkwaliteit in de gemeente.

Voorzitter wd.:
Adelin Lambert (De Volkstuin)

Secretaris:
Dave Hendrikx

Bevoegde schepen:

Leden:
Bram Dewaele (Jeugdraad)
Filip Vanhee (Natuurpunt)
Greta Defurne (NVA-Samen)
Hilde Goossens (Natuurpunt)
Isabel Bossuyt (Natuurpunt)
Marc Janssens (Natuurpunt)
Nicole Maeckelberghe (bewust'12)
Patrick Brusselle (Boerenbond)
Patrick Vyvey (Algemeen Boerensyndicaat)
Paul Top (De Volkstuin)
Rik Zwaenepoel (Vereniging zelfstandigen - Handelaars & Co)
Rudy Gevaert (SP.a)
Steven Tilleman (L.B.)
Thierry Vermeire (Landbouwraad)
Vera Jonckheere (Milieudienst)
Wim Pauwels (Natuurpunt)
Xenia Lammerteyn (Onderwijsinstelling)
Greet De Coninck (Gecoöpteerd lid)
Huguette Vanden Weghe (Gecoöpteerd lid)
Luc Vermeire (Gecoöpteerd lid)
Nancy David (Cultuurraad)