MiNaraad

De bedoeling van de gemeentelijke MiNaraad is het maatschappelijk draagvlak voor gemeentelijk milieu- en natuurbeleid te verbreden.
De eerste taak is het beleid vanuit milieu- en natuuroogpunt te adviseren.
De MiNaraad komt 4 keer per jaar samen en brengt advies uit op vraag of op eigen initiatief. In ieder geval wordt zijn advies gevraagd over het ontwerp van gemeentelijk milieujaarprogramma en de gemeentelijke plannen die van belang zijn voor het behoud van de natuurlijke structuur en de algemene natuurkwaliteit in de gemeente.

Voorzitter:

Secretaris:
Dave Hendrickx

Bevoegde schepen:
Mathieu Delbarge

Leden:
Tine Beirens (Vereniging voor handelaars)
Stijn Borny (Natuurpunt De Haan)
Isabelle Bossuyt (Natuurpunt De Haan)
Patrick Brusselle (Boerenbond)
Dirk Content (Natuurpunt Uitkerkse Polder)
Carina De Coppel (politieke fractie Bewust)
Eva De Craemer (gecoöpteerd lid)
Sophie De Nobele (politieke fractie Samen Vooruit!)
Paul Demaegdt (politieke fractie Open & N-VA)
Marc Janssens (Natuurpunt De Haan)
Adelin Lambert (gecoöpteerd lid)
Freddy Masson (Cultuurraad)
Antoon Ovaere (gecoöpteerd lid)
Wim Pauwels (ANB)
Angelique Sanders (Landbouwraad)
Manu Turck (Jeugdraad)
Bruno Vandensteen (politieke fractie Groen)
Filip Vanhee (Natuurpunt Uitkerkse Polder)
Kris Verhaeghe (gecoöpteerd lid)
Patrick Vyvey (Algemeen Boerensyndicaat)
Fernand Willaert (gecoöpteerd lid)