De Haan koopt mobiele fietsenstalling aan

Gepubliceerd op vrijdag 5 juli 2019 17.52 u.
Het gemeentebestuur De Haan heeft 30 tijdelijke fietsentallingen aangekocht, goed voor 180 fietsen.

Deze stallingen zullen bij elke toeristische activiteit of sportmanifestatie zo dicht mogelijk bij de evenementenzone worden opgezet. De plaats van de fietsparking wordt met opvallende borden aangeduid, zodat deze makkelijk te vinden is.

"Tijdelijke fietsstallingen moeten helpen om grote evenementen duurzaam bereikbaar te maken. Ook laten ze toe om het stallen van fietsen ordelijk te organiseren. Daarnaast heeft ze tot doel de gevoeligheid voor fietsdiefstal te verminderen. Maar vooral moet ze de mensen stimuleren om de fiets te nemen", stelt schepen Mathieu Delbarge, die hiermee wil benadrukken dat, naast het milieuaspect, ook het actief bewegen een belangrijk punt is.

Maar dit initiatief moet ook gekaderd worden binnen verkeer en mobiliteit. "Met deze investering van 30 tijdelijke fietsstallingen, waar telkens 6 fietsen in geplaatst kunnen worden, geeft de gemeente aan dat de fiets op de eerste plaats komt. De fiets moet een meer prominente plaats innemen in het verkeer in onze kustgemeente", aldus schepen Marleen De Soete.

De fietsstallingen zijn een realisatie binnen het burgemeestersconvenant en werden aangekocht met de subsidie 'projectoproep fietsgerelateerde zaken' in het kader van het klimaatfonds.