Modder op de weg

Bij het vervoeren van de oogst is het mogelijk dat wegen met modder besmeurd worden. Boeren en transporteurs moeten hun verantwoordelijkheid tegenover de andere weggebruikers opnemen en er alles aan doen om de weg proper te houden. Als bij een verkeersongeval blijkt dat de vervuilde rijbaan een mogelijke oorzaak is van het ongeval, dan kan de vervuiler door de rechter aansprakelijk worden gesteld.

Belangrijk voor de landbouwer

Waarschuwen voor slipgevaar

Je bent aansprakelijk bij een eventueel ongeval. Als er slipgevaar is, moet je het verkeer hiervoor waarschuwen.

Dat kan door de borden te gebruiken die speciaal voor de actie ‘Modder op de weg’ werden ontworpen.

Gaat het om een drukke weg of ligt de rijbaan er echt smerig bij, verwittig dan de politie. Die zal het gevaar signaleren en het verkeer eventueel omleiden.

Het is ook zeer belangrijk dat je de waarschuwingsborden weghaalt zodra de weg proper is. Anders dreigt het effect ervan snel verloren te gaan.

Reinigen

Het is jouw plicht om het wegdek te reinigen. Je bent aansprakelijk bij een eventueel ongeval.

Een vuil wegdek moet je zo snel mogelijk schoonmaken. Soms is het daarbij nodig om de weg schoon te spuiten. Voor jouw veiligheid is het aangewezen om een veiligheidsvest met retro-reflecterende delen te dragen tijdens het schoonmaken van het wegdek, zeker bij donker en slecht weer.

Materiaal

De signalisatieborden en fluohesjes kan je aankopen bij dienst Openbaar Domein.

Kostprijs:

  • Fluohesje: 4,50 euro
  • Signalisatiebord: 22,50 euro 

Belangrijk voor de andere weggebruikers

  • Breng begrip op voor het extra trage verkeer, wees hoffelijk.
  • Hou rekening met eventueel besmeurde wegen, pas je snelheid en je rijstijl aan.
  • Hou rekening met het feit dat boeren zich op de weg kunnen bevinden om die schoon te maken. Rij de werkzaamheden slechts stapvoets voorbij.

Meer info vind je in de bijlage hieronder. 

Bijlagen