Modder op de weg

Gepubliceerd op donderdag 10 september 2020 14 u.
Vanaf september tot december rijden er meer landbouwvoertuigen op de openbare weg dan anders.

De oogsttijd betekent niet alleen een periode van hard werken voor de landbouwers, maar is ook een periode van toegenomen verkeersonveiligheid op de wegen van en naar landbouwbedrijven en velden. Vooral als de oogst via de openbare weg wordt vervoerd en het weer slechter wordt, treedt er een bekend probleem op: modder op de weg!

Het is belangrijk dat de landbouwers de spelregels van de actie ‘Modder op de weg’ respecteren:

  1. Voorkom te allen tijde ernstige vervuiling van de weg door de modder en bevuiling van machines, landbouwtrekker en andere voertuigen te verwijderen voordat u de weg oprijdt.
  2. Wanneer de vervuiling van de weg met modder onmogelijk kan voorkomen worden, contacteer de dienst Openbaar domein van de gemeente (via 059 24 21 08 of openbaardomein@dehaan.be).
  3. Waarschuw de andere weggebruikers voor het gevaar door tijdig ‘modderborden’ in de wegberm te plaatsen. Borden kunnen aangeschaft worden op de dienst Mobiliteit.
  4. Maak de bevuilde weggedeelten onmiddellijk weer schoon.
  5. Verwijder de modderborden onmiddellijk als de weg weer schoon is. Het onnodig laten staan van de borden vermindert de effectiviteit van de actie.