MOS - Milieuzorg Op School

MOS is een initiatief van de Provincie West-Vlaanderen in samenwerking met de gemeentelijke milieudiensten. MOS wil scholen helpen om een eigen milieuzorgsysteem uit te bouwen. Het is een geheel van maatregelen en acties waaraan iedereen (directie, leerkrachten, kinderen, ouders) meewerkt om de school milieuvriendelijk te maken. Er zijn vijf thema’s (afvalpreventie, water, energie, verkeer, natuur op school).