Neerhofdieren

Neerhofdieren zoals konijnen, pluimvee, varkens of vee mogen niet in de bebouwde kom gehouden worden, tenzij je vooraf toelating krijgt van de burgemeester.

Wie dergelijke dieren wil houden, moet een schriftelijke aanvraag richten aan de dienst Milieu.

Ook interessant