Neerhofdieren

Neerhofdieren zoals konijnen, pluimvee, varkens of vee mogen niet in de bebouwde kom gehouden worden zonder toelating van de burgemeester.

Wie dergelijke dieren wil houden, dient een schriftelijke aanvraag te richten aan de Dienst Milieu:
T: +32(0)59/24 21 28
E: milieudienst@dehaan.be