Nieuw beheersplan voor de Concessie

Gepubliceerd op maandag 31 januari 2022 14 u.
Het “herwaarderingsplan” De Haan – Concessie, dat in 2011 werd goedgekeurd, was geldig voor een periode van 10 jaar. De gemeente gaf daarom de opdracht tot het opmaken van een nieuw “beheersplan”.

Sinds de bescherming van de volledige Concessie als dorpsgezicht in 1995 heeft de gemeente zich steeds actief geëngageerd om het erfgoed in de Concessie te bewaren en op te waarderen. 

De gebouwen in de Concessie liggen in een beschermd dorpsgezicht, maar zijn doorgaans geen beschermd monument. Voor beschermde monumenten kunnen eigenaars subsidies krijgen als ze hun pand volgens de regels van de kunst restaureren. Voor panden in een beschermd dorpsgezicht zijn die subsidies er niet. Tenzij de gemeente iets speciaals doet.

Daarom werd een Herwaarderingsplan opgesteld, waarin alle waardevolle elementen per gebouw werden beschreven. Sindsdien konden de bewoners van de Concessie premies krijgen voor het onderhoud van hun pand. Tenminste, als ze het onderhoud doen volgens de regels van de kunst. Want dat is natuurlijk het uitgangspunt: de Concessie is uniek, de gemeente is erdoor bekend tot ver buiten onze grenzen, en dat wil het gemeentebestuur ook zo houden.

Het herwaarderingsplan werd eind 2011 goedgekeurd en daar was 3 jaar voorbereidend werk van erfgoeddeskundigen aan vooraf gegaan. Het ging meteen om het grootste herwaarderingsplan in Vlaanderen. Het herwaarderingsplan was geldig voor een periode van 10 jaar en is nu dus verlopen. Daarom gaf de gemeente de opdracht tot het opmaken van een nieuw beheersplan voor dit beschermd dorpsgezicht.

Het nieuwe beheersplan geeft aan waar de gemeente met het onroerend erfgoed in de Concessie naar toe wil en hoe ze dat zullen doen. Het beheersplan is ook een leidraad voor eigenaars of gebruikers van het erfgoed, om hen te helpen met het toekomstig onderhoud en de eventuele restauratie van hun pand en tuin. Een goedgekeurd beheersplan geeft bovendien opnieuw de mogelijkheid om een erfgoedpremie aan te vragen.

Ook voor het beschermd dorpsgezicht ‘Huizenrij Stationsstraat 1, Driftweg 1 tot 12’ werd een beheersplan opgemaakt, zodat ook deze eigenaars in de toekomst voor bepaalde werken een beroep kunnen doen op een financiële ondersteuning. 

Beide beheersplannen werden aan de eigenaars en gebruikers voorgesteld tijdens een digitale infovergadering.

Van 28 januari t.e.m. 11 februari 2022 konden eigenaars/gebruikers van een pand in de Concessie of Driftweg 1-12 de inventarisfiche van hun pand opvragen, nazien en eventueel feedback bezorgen. 

De nieuwe beheersplannen hebben een looptijd van 24 jaar (2022 – 2046). 
Een standaardpremie bedraagt 40% van de geraamde prijs van de werken, op maximum 250.000 euro, of op 500.000 euro indien de werken over 5 jaar gespreid worden.

Eigenaars en gebruikers van panden in de Concessie vinden alle informatie terug op www.dehaan.be/beheersplan.