Nieuw parkeerbeleid Harendijke

Parkeerprobleem

Inwoners van Harendijke beklagen er zich al enige tijd over dat vele toeristen die in
Blankenberge verblijven, hun auto in hun wijk parkeren. Intussen voerde Blankenberge
nieuwe regels in (blauwe zone en betalend parkeren) die de druk op Harendijke
wellicht nog zullen doen toenemen.

Afgekeurde voorstellen

Het voorstel om een haag aan te planten aan de Wulpjesweg zodat daar niet meer
op het gras geparkeerd kan worden, werd door de inwoners niet enthousiast onthaald.
Dat plan werd bijgevolg niet uitgevoerd.

Ook het invoeren van een blauwe zone, waarbij mensen maar een paar uur kunnen
parkeren bleek geen goede oplossing. Dit zou betekenen dat ook de inwoners zelf
maar kort kunnen parkeren. Tenzij dat gepaard gaat met het uitreiken van bewonerskaarten,
maar dat zou een precedent scheppen waarmee het gemeentebestuur zich
dreigt vast te rijden. Ook op tal van andere plaatsen in onze gemeente is er immers
vraag naar bewonerskaarten, maar die veralgemeend invoeren, betekent dat er
geen parkeerplaatsen genoeg overblijven voor alle bewoners, laat staan voor gasten.

Nieuw parkeerbeleid

Het schepencollege heeft beslist iets anders te proberen in Harendijke: de wijk nog
enkel toegankelijk maken voor plaatselijk verkeer. Het is de bedoeling dat we de
komende periode kijken of dat helpt.

In St.-Jansvliet kan de gemeente De Haan helaas geen 'uitgezonderd plaatselijk verkeer'
opleggen omdat die straat naar enkele huizen op Blankenbergs grondgebied
leidt. Daar wordt nog een oplossing voor gezocht.

Intussen maakte het gemeentebestuur ook een inventaris van de toestand van de
wegenis in Harendijke. Op basis van dit onderzoek krijgen de Lemallaan, de Geraniumlaan
en de Vaartstraat een nieuwe bovenlaag. Vooraf wordt ook een aantal riooldeksels
vernieuwd.

Wat betekent ‘uitgezonderd plaatselijk verkeer’?

De invoering van de ‘uitgezonderd plaatselijk verkeer’ zone betekent dat enkel
volgende personen er mogen rijden of parkeren:

  • Bewoners in de zone;
  • Bezoekers voor bewoners in de zone;
  • Voertuigen voor levering;
  • Voertuigen voor onderhoud en toezicht, als de aard van de opdracht dit rechtvaardigt;
  • Prioritaire voertuigen.

Wandelaars, fietsers en ruiters hebben steeds vrije toegang.