Nieuw politiecommissariaat klaar

Gepubliceerd op vrijdag 1 april 2022 10.28 u.
Het nieuwe operationele commissariaat van de politiezone Bredene/De Haan, dat in Bredene ligt, wordt half april volledig in gebruik genomen.

Het gebouw, aan de zijkant van het huidige politiecommissariaat aan het Centrumplein in Bredene, zal fungeren als onthaal voor de zone. Daarnaast blijven de lokale onthalen in De Haan en Wenduine uietraard ook bestaan.

Het gebouw was al een tijdje gebruiksklaar en een aantal diensten zijn er al gehuisvest, maar binnenkort is dit ook de vaste stek van de interventiediensten en zal het gebouw dus op volle capaciteit gebruikt worden.

Het gebouw bestaat uit twee bouwlagen en beslaat ongeveer 1500 m² bruikbare oppervlakte, geen overbodige luxe voor de politiediensten.

Het hedendaagse gebouw heeft een aantal nieuwigheden, die het oude gebouw niet had, maar die – door de invoering van nieuwe wetgevingen – nu wel noodzakelijk zijn. Zo zijn er grotere cellen omdat de gerechtelijke aanhoudingstermijn van 24 naar 48 uur opgetrokken is. Er zijn video- en gewone verhoorlokalen (ook specifiek voor verhoor van minderjarige), overleglokalen zodat de advocaat en de aangehoudene vóór het verhoor kunnen overleggen, een lokaal voor slachtofferbejegening, fouilleerruimtes, jeugdcellen voor minderjarigen, line-up en confrontatielokalen, … 

Er zijn ook technische ruimtes, bvb. om vingerafdrukken te nemen, een tapkamer om telefoongesprekken af te luisteren en vergaderruimte. Allemaal noodzakelijk in een hedendaagse politiewerking.