Nieuw veilig fietspad langs Grotestraat 'ingefietst'

Fietsers kunnen zo voortaan veilig en comfortabel fietsen tussen De Haan en Zuienkerke, en verder naar Brugge.

Het nieuwe vrijliggend dubbelrichtingsfietspad is aangelegd in asfalt en start aan het kruispunt Warvinge-Grotestraat. Het is 3,2 kilometer lang en 2,5 meter breed. Op het grondgebied Zuienkerke kwam er een verkeerspoort waar het fietspad opsplitst in enkelvoudige fietspaden. De werken zijn gestart eind april 2022. In totaal waren er 220 werkdagen nodig. Asverschuivingen, middengeleiders, visuele versmalling van de rijweg door witte belijning en verticale groenelementen zorgen voor een betere verkeersveiligheid.
 
Ook de rijweg is vernieuwd en Farys legde een gescheiden rioleringsstelsel aan. De grachten zijn breder gemaakt opdat ze meer water opnemen.
 
De gemeente De Haan was – net als de gemeente Zuienkerke – al jaren vragende partij voor een veilige fietsverbinding. Op het grondgebied van De Haan had het heel wat voeten in de aarde om de nodige percelen te verwerven die nodig zijn voor de aanleg van het fietspad. De werken verliepen gelijktijdig met de werken in het centrum. Ook daar worden in de Grotestraat de rijweg en riolering aangepast. Om de bereikbaarheid van de gemeente te verzekeren zijn de werken nauw op elkaar afgestemd.
 
Veilig fietsen

Met het vrijliggend dubbelrichtingsfietspad van de Brugsesteenweg (N307) kan je nu veilig fietsen van De Haan, over Zuienkerke tot in Brugge. Als straks de werken in het centrum van De Haan zijn afgerond, kan je van het centrum van De Haan tot in het centrum van Zuienkerke fietsen op een comfortabele manier. Zo is alweer een belangrijke schakel voltooid in het functionele fietsroutenetwerk, met bovendien een recreatieve meerwaarde.
 
Kostprijs

De werken zijn gegund aan aannemer TM Vanlerberghe/Norré-Behaegel voor 2.954.014 euro, waarvan 1.407.179 euro ten laste van de Provincie West-Vlaanderen.

De werken die de Provincie voor haar rekening neemt omvatten onder andere de voorbereidende opbraak- en grondwerken, de funderingen, de aanleg van de fietspaden en het aanplanten van groen.
De Vlaamse overheid zal via het Fietsfonds 50% van het provinciale kostenaandeel voor de fietspaden op zich nemen.
Gemeenten De Haan en Zuienkerke komen tussen voor respectievelijk 574.681 euro en 191.684 euro voor de heraanleg van de rijweg.
De rioleringswerken die Farys betaalt, zijn gegund voor 780.470 euro. Alle bedragen inclusief btw (behalve voor Farys, wegens niet btw-plichtig).

Gepubliceerd op  maandag 3 jul 2023 om 17:30 uur