Nieuwe indeling van stranduitbatingen zorgt voor meer open ruimte

Gepubliceerd op maandag 20 maart 2023 13.20 u.
Ook in onze gemeente is men volop bezig met de opbouw van de strandcabines en stranduitbatingen. Dit jaar komen de stranduitbatingen voor het eerst per twee tegen elkaar te liggen. Het gemeentebestuur wil zo meer vrij strand creëren. 

De gemeentediensten hebben – net als vorig jaar – alle constructies op het strand (strandcabines, strandbars en strandconcessies) minutieus uitgemeten en vastgelegd in plannen. Alle punten worden met meetnagels (op de onderdijk) en markeerpaaltjes uitgezet, zodat eigenaars gemakkelijk zien waar hun strandcabine of -uitbating komt. 

Die eigenaars zijn sinds 15 maart aan de slag met de opbouw, maar voor de stranduitbaters, die strandstoelen en -zeilen verhuren, komt er dit jaar een belangrijke wijziging. 

Ons strand moet voor iedereen vrij en voldoende toegankelijk zijn. We streven steeds naar een goed evenwicht tussen natuur, de toeristische kustbeleving, recreatie en de economische belangen. Daarom worden de stranduitbatingen dit jaar twee aan twee geplaatst. Hierdoor komt er heel wat meer ruimte vrij tussen de uitbatingen en dat biedt aan strandgangers die liever niet aan een stranduitbating willen zitten, meer mogelijkheid om een plekje te vinden. Het verhoogt ook het vrije zeezicht voor de wandelaars op de dijk en de mensen op de terrassen.

In Wenduine wordt vooral ingezet op een betere zichtbaarheid van de hulpdiensten. De strandcabines die vroeger ter hoogte van de Demeyhelling stonden, worden meer oostelijk geplaatst, zodat zowel de EHBO-post als de voorziening van ‘Zon, Zee, Zorgeloos’ beter zichtbaar zijn. Ook de speelboot werd om die reden verplaatst. 

De opbouw van de strandcabines in bepaalde zones in Wenduine kan wel pas later starten, want daar zijn de werken voor de aanleg van de strandhoofden immers nog volop bezig. 

In een eerste fase werden drie oostelijke strandhoofden afgebroken en werden er ter hoogte van de Manitobahelling en ten westen van de Van Gansberghehelling twee nieuwe, langere en hogere strandhoofden gebouwd. Momenteel worden de twee westelijke strandhoofden (vóór en net ten oosten van de Rotonde) verlengd en verhoogd. 

Het nieuwe strandhoofdenveld moet zorgen voor een stabieler strand dat minder gevoelig is voor erosie. Bij zware stormvloeden, waarbij hoge golven loodrecht op de kust inbeuken en het zand meenemen en afzetten op de vooroever, zullen de strandhoofden minder effect hebben. Daarom voert het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) ook nog onderhoud uit, waarbij extra zand wordt opgevoerd (zandopspuitingen). 

Een aantal strandcabines in Wenduine kunnen dus pas geplaatst worden nadat de werken zijn uitgevoerd. Het gemeentebestuur heeft alle de vergunninghouders hiervan op de hoogte gebracht. 

Eigenaars kunnen op de plannen precies zien waar hun cabine of uitbating komt.