Nieuwe procedure aanvraag inname openbaar domein

Gepubliceerd op woensdag 6 januari 2021 10 u.
Een vergunning voor de inname van het openbaar domein gebeurt voortaan via een nieuw online platform.

Voor het plaatsen van een meubellift, een container, een stelling, maar ook voor het inrichten van een werf of het afsluiten van de rijbaan, kun je een aanvraag indienen via EagleBe.

Dien uw aanvraag in:

  • ten laatste 5 werkdagen op voorhand voor een parkeerverbod (verhuis, container, levering...)
  • ten laatste 10 werkdagen op voorhand voor een werfzone of waarbij er hinder zal zijn voor voetgangers, fietsers of het autoverkeer

De dag van de aanvraag en de uitvoering zijn niet inbegrepen in deze timing.

Loopt de periode van de inname van het openbaar domein langer uit dan u oorspronkelijk dacht? Vergeet dan niet tijdig (uiterlijk 2 werkdagen voor het verstrijken van de vergunningstermijn) de vergunning te verlengen via EagleBe.

Klik hier voor meer informatie over de voorwaarden, procedure en kostprijs.