Nieuwe strandhoofden op strand Wenduine

Op 4 oktober starten op het strand van Wenduine de werken voor de bouw van vier nieuwe strandhoofden. Deze moeten zorgen voor minder erosie en dus minder onderhoud van het strand om de kustveiligheid op peil te houden.

Wenduine ligt op een knikpunt langs de Vlaamse kustlijn. Daardoor is de regio minder veilig bij stormvloeden en is het strand gevoeliger aan erosie of afkalving dan op andere plaatsen. Die erosie zorgt bovendien voor een verhoogd zandtransport richting Blankenberge, met verzanding van de jachthaven tot gevolg.

Zowel het onderhoud van het strand in Wenduine als de baggerwerken in de jachthaven van Blankenberge bij verzanding vormen een hoge onderhoudskost. Een structurele en efficiënte oplossing was hier dus noodzakelijk. De nieuwe strandhoofden moeten het zand beter vasthouden op het strand.

In de eerste fase worden drie bestaande strandhoofden afgebroken. Een deel van het kernmateriaal hiervan gebruiken we voor de opbouw van twee nieuwe strandhoofden op een andere plaats.

Hinder beperken

Om de hinder voor strandgebruikers te beperken, spreiden we de werken over twee jaar, telkens van oktober tot en met april. De werken zijn getij- en weersafhankelijk. Daarom zal weekend- of nachtwerk soms noodzakelijk zijn.

De eerste fase start op 4 oktober 2021 met de aanvoer van al het materiaal. Op 12 oktober starten dan de effectieve werken. In deze eerste fase worden de drie bestaande oostelijke strandhoofden (nr. 4, 5 en 6) afgebroken. Ter hoogte van de Manitobahelling en ten westen van de Van Gansberghehelling komen twee nieuwe, langere en hogere strandhoofden. In deze eerste fase zal de westkant van het strand vrij toegankelijk zijn, behalve een afgebakende werfweg.

De tweede fase van de werken start begin oktober 2022. Strandhoofden 2 en 3 worden dan verhoogd en verlengd. Tijdens deze tweede fase zal het oostelijke deel van het strand volledig vrij zijn.

Meer gedetailleerde informatie over de werken vind je op de website van het Agentschap Maritieme dienstverlening en Kust(MDK)

Wandelaars en ruiters opgelet! 

Voor de aanleg van de nieuwe strandhoofden worden momenteel graafwerken uitgevoerd op het strand van Wenduine, in de zone tussen tussen de Demeyhelling en de surfclub Surfing Elephant. Deze werken houden een risico voor instabiliteit op het strand in, waardoor drijfzand kan ontstaan. 
Dit staat aangeduid op het strand en aan de strandtoegangen, maar vooral na de werkuren en in de weekends kan het zijn dat de werfzone niet helemaal duidelijk is voor wandelaars en ruiters. 
Wees dus voorzichtig als je in deze zone wandelt of paardrijdt.