Nieuwe strandhoofden op strand Wenduine

Aanleg strandhoofden

Wenduine ligt op een knikpunt langs de Vlaamse kustlijn. Daardoor is de regio minder veilig bij stormvloeden en is het strand gevoeliger aan erosie of afkalving dan op andere plaatsen. Die erosie zorgt bovendien voor een verhoogd zandtransport richting Blankenberge, met verzanding van de jachthaven tot gevolg.

Zowel het onderhoud van het strand in Wenduine als de baggerwerken in de jachthaven van Blankenberge bij verzanding vormen een hoge onderhoudskost. Een structurele en efficiënte oplossing was hier dus noodzakelijk. De nieuwe strandhoofden moeten het zand beter vasthouden op het strand.

Hinder beperken

Om de hinder voor strandgebruikers te beperken, spreiden we de werken over twee jaar, telkens van oktober tot en met april. De werken zijn getij- en weersafhankelijk. Daarom zal weekend- of nachtwerk soms noodzakelijk zijn.

Planning

Eerste fase: oktober 2021 - juni 2022

De eerste fase start op 4 oktober 2021 met de aanvoer van al het materiaal. Op 12 oktober starten dan de effectieve werken.

In deze eerste fase worden de drie bestaande oostelijke strandhoofden (nr. 4, 5 en 6) afgebroken.

Ter hoogte van de Manitobahelling en ten westen van de Van Gansberghehelling komen twee nieuwe, langere en hogere strandhoofden. In deze eerste fase zal de westkant van het strand vrij toegankelijk zijn, behalve een afgebakende werfweg.

Tweede fase: oktober 2022 - mei 2023

De tweede fase van de werken start begin oktober 2022. Strandhoofden 2 en 3 worden dan verhoogd en verlengd. Tijdens deze tweede fase zal het oostelijke deel van het strand volledig vrij zijn.

Een overzicht van de werfinrichting vind je in de afbeeldingen onderaan deze pagina. 

Meer gedetailleerde informatie over de werken vind je op de website van het Agentschap Maritieme dienstverlening en Kust(MDK)

In beeld