Actie tegen lege brooddozen

Het gemeentebestuur wil met een nieuwe jaarlijkse toelage voor de basisscholen in onze gemeente een structurele oplossing bieden voor het probleem van de ‘lege brooddozen’.

Een gezond middagmaal, het is niet zo voor de hand liggend als je wel zou denken. Volgens armoede- en leeflooncijfers zit naar schatting een kwart van de kinderen met honger op school. En door de energiecrisis en de hoge voedselprijzen is het probleem alleen maar groter geworden.  

Ook in De Haan komen kinderen wel eens naar school met een lege brooddoos of eentje die gevuld is met ongezonde restjes pizza, frieten of koeken. Nochtans is het belangrijk dat kinderen ’s middags voldoende en voedzaam eten.  

Uit een bevraging blijkt dat de scholen zelf instaan voor het vullen van deze lege brooddozen. Sommige scholen lossen dit bijvoorbeeld op door wekelijks brood aan te kopen, andere scholen geven de kinderen een stuk fruit,… Maar niet voor alle scholen is dit even gemakkelijk te organiseren of financieel haalbaar. Het gemeentebestuur wilde graag een structurele oplossing voor dit probleem aanbieden.

In de gemeenteraad van 23 november werd daarom een subsidiereglement goedgekeurd waarin het gemeentebestuur aan elke basisschool een toelage toekent op basis van het aantal leerlingen. Met dit bedrag kunnen de scholen een gezonde maaltijd voorzien voor leerlingen die dit nodig hebben.  

Naast de toelage is er ook een samenwerking met het Sociaal Huis in alle basisscholen.  

Wanneer de scholen merken dat eenzelfde leerling bij herhaling geen of onvoldoende te eten heeft, kunnen zij dit melden aan de brugfiguren van het Sociaal Huis. Een lege brooddoos is immers vaak geen alleenstaand probleem. De brugfiguren, die als maatschappelijk werker verbonden zijn aan het Sociaal Huis, kunnen indien nodig langskomen op de school en ondersteuning en hulp aanbieden op maat van de kinderen en hun ouders.

Gepubliceerd op  vrijdag 24 nov 2023 om 09:21 uur