Afbraak oud schoolgebouw in Vosseslag

Het oude schoolgebouw in de Hoefijzerlaan wordt gesloopt.

Dit schoolgebouw in Vosseslag was vroeger eigendom van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.

In mei 2020 kwamen de gemeente De Haan en GO! scholengroep !mpact overeen dat de gemeentelijke basisschool ’t Klavertje zou worden overgenomen door het GO!. Bij deze overname gingen ook de gebouwen en gronden van de school over naar het GO!. In ruil daarvoor ontving de gemeente twee gronden en gebouwen van GO!, in de Einsteinlaan en de Hoefijzerlaan. De school in de Einsteinlaan werd behouden. Voor het gebouw in de Hoefijzerlaan werd afgesproken dat het – op kosten van het GO! – zou gesloopt worden.

Die sloop liet echter lange tijd op zich wachten en sommige omwonenden klaagden over hinder en vandalisme aan het gebouw, maar nu wordt het gebouw dus eindelijk afgebroken.

De gemeente zal het terrein voorlopig onbebouwd laten, als groene ruimte.

Gepubliceerd op  dinsdag 9 jan 2024 om 13:56 uur