De grote STROOMversnelling, voor een betere waterkwaliteit

Om de kwaliteit van ons grondwater en oppervlaktewater te verbeteren, schakelt onze gemeente een tandje hoger de komende jaren. We ontharden, leggen extra rioleringen aan, bouwen pesticidengebruik af, stimuleren hergebruik van water en beschermen de kwetsbare waternatuur. Ook jij kunt helpen.

De Grote Stroomversnelling

De komende 6 jaar beweegt er heel wat in, rond en voor het water in Vlaanderen. Met meer dan 1000 acties wil de Vlaamse overheid de waterkwaliteit verbeteren, water vol leven stimuleren en onze regio beschermen tegen droogte en overstromingen. Al die acties maken deel uit van de nieuwe stroomgebiedbeheerplannen voor de periode 2022-2027.

Waterkwaliteit, ook jouw zaak

Ook jij speelt een belangrijke rol in die waterkwaliteit. Hoe zorg je ervoor dat er minder vervuilende stoffen in ons grond- en oppervlaktewater terechtkomen?

Alvast 3 tips:

  1. Vang regenwater op en hergebruik je afvalwater om je planten water te geven of je toilet door te spoelen.
  2. Vermijd meststoffen en pesticiden. Want al die chemische producten komen via het grondwater in de natuur terecht.
  3. Het rioolputje is geen vuilnisbak. Wat je in de goot giet, komt vaak via de straatkolken terecht in de waterlopen in je buurt. Breng verf, olie en chemische producten dus naar het recyclagepark. En wees zuinig met schoonmaakproducten.

Iedereen wint bij een betere waterkwaliteit

Met een betere waterkwaliteit krijgen fauna en flora meer kansen. Er zijn minder zuiveringsstappen nodig om het water te gebruiken als drinkwater of in de industrie en de landbouw. En schone en veilige waterlopen zorgen voor een mooie en gezellige buurt.

Doe jij mee?

Schakel samen met ons een versnelling hoger voor schoon, genoeg en veilig water!

Meer info

https://sgbp.integraalwaterbeleid.be/

Gepubliceerd op  woensdag 12 okt 2022 om 14:00 uur