De Haan krijgt eigen ambulance

Hulpverleningszone 1 zette het licht op groen voor een eigen ambulance voor De Haan.

De Haan is de enige gemeente in de regio die een brandweerkazerne heeft maar geen ambulance. Dat komt omdat de kazerne zich in Wenduine bevindt en te dicht bij Blankenberge ligt, waar er wel ambulances zijn. Hoewel het grondgebied van De Haan dus door ambulances van elders bediend wordt, is de dekking volgens de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid onvoldoende. Dat geldt trouwens ook voor de brandweer zelf: in De Haan is de brandweer slechts in 60% van de gevallen ‘op tijd', wat wil zeggen ‘binnen de opgelegde norm’, terwijl dat 85% zou moeten zijn.

Het gemeentebestuur onderhandelt al jaren om dit probleem opgelost te krijgen. Een verplaatsing van de kazerne naar De Haan centrum zou een dekking van 94% opleveren.
Een eerste stap is nu alvast gezet: De Haan krijgt een eigen ambulance. De Zoneraad van Hulpverleningszone 1 zette daarvoor het licht op groen. In de praktijk wijst de Zone één van de licenties van Blankenberge toe aan De Haan. Daardoor komt er ook een bedrag van ruim 200.000 euro per jaar over naar De Haan. De gemeente zelf moet een goede 100.000 euro bijleggen en lokalen ter beschikking stellen. 

De Zone zal de uitbating van de ambulancedienst uitbesteden aan het Vlaamse Kruis, dat in De Haan ook al zorgt voor de hulpverlening op evenementen. Jaarlijks rukt de ambulance ongeveer 1250 keer uit in De Haan. De ambulance zal elke dag 12 uur beschikbaar zijn. De uren worden gekozen op basis van de drukste periodes de voorbije jaren.

Voorlopig wordt de ambulance gehuisvest in het gewezen Gaselwest-gebouw tegenover de Post in de Stationsstraat in De Haan. Het is de bedoeling dat de dienstverlening op 1 januari 2024 van start gaat.

Dat onze gemeente nu een eigen ambulance krijgt, is zeker een meerwaarde. Zoals overal aan de kust, veroudert ook de bevolking van onze gemeente. Het is voor iedereen een geruststelling dat zij nu sneller geholpen zullen worden.

Ook de inwoners van Harendijke, vlakbij Blankenberge, kunnen gerust zijn. Want het is steeds de dichtstbijzijnde ambulance die ter plaatse komt. Voor Harendijke en een deel van Wenduine zal dat Blankenberge blijven.

Gepubliceerd op  maandag 23 okt 2023 om 11:28 uur