Update Ringlaan Wenduine

Gepubliceerd op vrijdag 1 maart 2019 20 u.

In een vorige mededeling hebben wij u ingelicht over de problemen die zich gesteld hebben in de zone Ringlaan tussen de Langestraat en de Manitobahelling. Graag hielden wij u op de hoogte. 

Het grondig herstel van de probleemzones werd aangevat door de aannemer. Er werd begonnen met het plaatsen van de nodige bemaling. Dat zijn belangrijke, maar niet altijd zo zichtbare werken.

Vanaf maandag 4 maart start de eigenlijke rioleringsploeg en zal u meer activiteit zien. Als de voorspelde regen tenminste niet al te veel roet in het eten gooit, maar dinsdag voorspelt men alvast beter weer.

Hoe dan ook wordt er verwacht de herstellingen af te hebben eind maart 2019. 

Daarna kan er gestart worden aan de heropbouw van de bovenbouw en aanleg van de rotonde. Daarbij wordt alles op alles gezet om deze bereik- en berijdbaar te maken voor de start van het zomerverlof. 

Hiermee hopen wij een moeizame start af te ronden en een vlot verloop van de werken in de volgende fases.

Noteer in uw agenda de infovergadering over het herinrichten van de Ringlaan op woensdag 27 maart 2019 om 19.30 uur in het Wielingencentrum.