Herstel van zeldzame duinen in de Duinbossen

In opdracht van het Agentschap voor Natuur en Bos worden enkele duinbiotopen hersteld in de Duinbossen ter hoogte van het militair domein. In enkele percelen worden bomen gedund. Zo krijgen unieke duingraslanden, mosduinen en inheems duinbos weer alle kansen.

Natuurbeheerplan

De Duinbossen zijn een parel aan onze kust. Ze behoren tot het Natura 2000-netwerk van beschermde gebieden in Europa. Eind 2021 werd het nieuwe beheerplan voor dat unieke duingebied aan de kust goedgekeurd. Natuur en Bos maakt er, samen met de gemeente De Haan en de afdeling Kust van de Vlaamse overheid, werk van om het gebied nog biodiverser te maken en beter in te richten. Daardoor zullen de natuurwaarden stijgen en valt er voor de bezoeker nog meer te beleven in de Duinbossen. Zo is er de voorbije jaren een nieuw ruiterpad aangelegd, en werd een hondenbos ingericht nabij de Zwarte Kiezel. 

Herstel duingraslanden, mosduinen en duinbos

De monotone dennenbestanden rond het voormalige militaire domein Radstabe zullen worden gedund. In het voormalige militaire domein zal een zoom van 10 meter zwarte dennen worden gekapt met inplanting van inheemse struiken rond het duingrasland, die daarna als hakhout worden onderhouden. Waardevolle duinvegetaties, zoals mosduin en duingrasland krijgen zo nieuwe kansen. Mosduin en droog duingrasland moeten door de Europese Habitatrichtlijn prioritair in stand gehouden worden. Niet alleen voor heel wat typische en zeldzame planten maar ook voor vlinder- en sprinkhaansoorten zijn mosduin en duingrasland noodzakelijk om te overleven.

In het deelgebied Wenduine worden er Corsicaanse dennen gedund en opnieuw inheemse bomen ingeplant zodat we een biodivers duinbos kunnen behouden voor de toekomst. Er worden ook enkele loten brandhout gekapt om het zogenaamde middelhoutbeheer in stand te houden. Middelhout bestaat uit een ijle bovenetage van opgaande bomen met daaronder een hakhoutlaag. Die bedrijfsvorm is in de vroegere bosgeschiedenis heel belangrijk geweest omdat de mens in het middelhout regelmatig brandhout kon oogsten en ook nog dikkere opgaande bomen had voor constructietoepassingen. Middelhoutbeheer sluit dus opnieuw aan bij een cultuurhistorisch gericht beheer en maakt het bos klimaatrobuust voor de toekomst. De betere lichtinval schept weer kansen voor de voorjaarsflora.

Gepubliceerd op  vrijdag 1 mrt 2024 om 09:00 uur