Extra plaats op ambachtelijke zone Wenduine

De gemeenteraad keurde een 'planologisch attest' goed voor het bedrijf D'hoore Construct aan de Brugsesteenweg in Wenduine. Dit is een eerste stap in een groter project om extra ruimte te creëren voor onze plaatselijke bedrijven.

Op het grondgebied van onze gemeente is er vrijwel geen ambachtelijke zone. Enkel aan de Brugsesteenweg in Wenduine, maar die zone is aan de  straatzijde al jaren volledig ingevuld. Achteraan de zone ligt wel nog een stuk dat op het gewestplan als ‘ambachtelijke zone’ is ingekleurd, maar dat deel is enkel bereikbaar via de bestaande bedrijven aan de straatzijde. Het is een laaggelegen weiland, met nogal wat natuurwaarde.
Ook voor de Westhinderwijk is het geen goede zaak dat de ambachtelijke zone naar achteren zou worden uitgebreid.

Omdat tal van zelfstandigen in de gemeente toch op zoek zijn naar bergruimte, werkte het bestuur een andere oplossing uit: een ‘planologische ruil’. Het huidige weiland achteraan, dat vandaag de bestemming ‘ambachtelijke zone’ heeft, zal de bestemming ‘landbouwgebied’ krijgen. Het stuk  landbouwgebied links van de firma D'hoore Construct, wordt ambachtelijke zone. Zo kan aan de straatzijde een gebouw komen met verschillende units. Plaatselijke zelfstandigen kunnen zo’n unit huren of kopen.

Zo’n planologische ruil is in De Haan nog nooit gebeurd. Het is een ingewikkeld proces, dat veel tijd en energie vraagt. Maar als het lukt, komt er op 1,3 ha ruimte voor een 18-tal bedrijven. Die moeten wel een band hebben met de gemeente, niet om het even wie zal zich daar kunnen vestigen.
Bedrijven die belangstelling hebben, kunnen dat alvast laten weten aan stedenbouw@dehaan.be

Publieke raadpleging & infoavond

De publieke raadpleging loopt van 10 juni tot en met 9 augustus 2024. De documenten (start- en procesnota) liggen ter inzage in het gemeentehuis (op afspraak) en kunnen ook geraadpleegd worden op www.dehaan.be/openbaar-onderzoek
Tijdens de infoavond op 11 juni om 19.30 uur in het Wielingencentrum in Wenduine, geeft de West-Vlaamse Intercommunale (WVI) meer informatie.

Gepubliceerd op  maandag 3 jun 2024 om 10:05 uur