Extra zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen

In het kader van haar duurzaam beleid installeerde de gemeente extra zonnepanelen op twee gemeentelijke gebouwen. Het is de bedoeling in de toekomst nog meer gebouwen van zonnepanelen te voorzien.

Duurzaam en spaarzaam omgaan met energie is vandaag voor iedereen belangrijk, en de gemeente wil daarin het goede voorbeeld geven. Duurzaam beleid stimuleren was dan ook één van de belangrijke strategische doelstellingen in het meerjarenplan.

Er werden de voorbije jaren heel wat initiatieven genomen, denk maar aan het vergroenen van het gemeentelijk wagenpark, het plaatsen van laadpalen voor elektrische voertuigen en de omschakeling naar led bij openbare verlichting. Ook alle gemeentelijke gebouwen werden grondig doorgelicht en het bestuur tekende een meerjarenplan uit om ze energiezuiniger te maken. Het plaatsen van extra zonnepanelen maakt deel uit van dit plan.

Het Vlaams Energiebedrijf voerde een haalbaarheidsstudie uit voor het plaatsen van fotovoltaïsche zonnepanelen op enkele gemeentelijke gebouwen. Op basis van deze studie werden nu via een raamovereenkomst zonnepanelen geplaatst op het gemeenschapshuis Ons Huis en het gebouw van IBO De Mallemolen. Het gaat in beide gevallen om een PV-installatie van 8 kVA (10,44 kWp), met een kostprijs van ongeveer 8.900 euro per gebouw.

Andere studies zijn nog lopende. Maar het is de bedoeling om in de toekomst op nog meer gemeentelijke gebouwen zonnepanelen te plaatsen. Het gemeentebestuur wil zo niet enkel besparen op de energiekosten, maar ook weloverwogen kiezen voor hernieuwbare energiebronnen.

Gepubliceerd op  donderdag 27 jun 2024 om 15:02 uur