Fonteinen op de markt in Wenduine en De Haan worden hersteld

De gemeente heeft een budget van 100.000 euro vrijgemaakt om de fonteinen op de markten van Wenduine en De Haan dit jaar te herstellen.

De fonteinen op de markt van Wenduine en op het marktplein langs de Driftweg in De Haan zijn al een tijdje buiten werking. In de gemeenteraad werd herhaaldelijk de vraag gesteld wanneer die zouden vervangen of vernieuwd worden. Dit was geen voor de hand liggende beslissing, want de kosten hiervoor zijn niet gering. Maar er werd nu een kostenraming opgemaakt en door de gemeenteraad goedgekeurd.

De fonteininstallaties op de markten van Wenduine en De Haan zullen na de gunning dus gedeeltelijk vernieuwd of vervangen worden. Ook de verlichting, die in de spuitkoppen ingewerkt zit, zal hersteld of vervangen worden.

Het gemeentebestuur hecht bijzonder belang aan de onderhouds- en gebruikersvriendelijkheid, evenals aan de energiezuinigheid van de vernieuwde installatie. Het water van de fonteinen wordt opgevangen en hergebruikt binnen het systeem.

De herstelwerkzaamheden staan gepland voor begin juni. Het gaat om een investering van 100.672 euro.

Gepubliceerd op  vrijdag 23 feb 2024 om 09:35 uur