Gemeente koopt grond aan om te bebossen

De gemeenteraad keurde de aankoop van 1,8 ha te bebossen grond goed. De gemeente wil hier de komende drie jaar werk maken van een nieuw bos, dat voor iedereen toegankelijk zal zijn.

De Vlaamse overheid wil dat de gemeente 1 extra boom per inwoner aanplant. Daar is extra grond voor nodig.

Gisteren besprak de gemeenteraad de aankoop van 1,8 ha van de kerkfabriek St.-Clemens aan de Dorpsstraat in Klemskerke-dorp.

Op de kritiek dat hier landbouwgrond ingenomen wordt door natuur, antwoordde burgemeester Wilfried Vandaele dat het hier gaat om gronden met de bestemming ‘woonuitbreidingsgebied’ en niet ‘landbouwgebied’. De Vlaamse overheid wil dat de gemeenten woonuitbreidingsgebied niet langer bebouwen.

Dankzij de subsidie van de Vlaamse regering krijgt de gemeente 90 procent van de aankoopprijs terug via het Agentschap Natuur en Bos (ANB). De aankoop van de grond wordt geschat op 100.000 euro.  De gemeente kan dus beroep doen op 90.000 euro subsidie. Die subsidie is inmiddels toegekend.

Op de aangekochte grond wil de gemeente een nieuw, publiek toegankelijk, bos aanleggen. 

Volgens de voorwaarden van de subsidie krijgen ze hier drie jaar de tijd voor. De bosgroep Houtland heeft hiervoor al een bebossingsvoorstel en beplantingsplan opgemaakt.

Zo zetten we opnieuw een mooie stap naar een groenere en meer duurzame leefomgeving in onze gemeente.

Gepubliceerd op  vrijdag 14 jun 2024 om 10:14 uur