Gemeente maakt werk van veilige voetpaden

Een veilige en toegankelijke woon- en werkomgeving voor inwoners en bezoekers is belangrijk. De gemeente maakte een inventaris op van enkele honderden ‘kleine’ herstellingen op het openbaar domein en stuurt de komende maanden een team op pad om deze mankementen snel te herstellen.

Putten of losliggende tegels in het voetpad kunnen gevaarlijk zijn voor voetgangers. Mensen kunnen erdoor struikelen of vallen en ze belemmeren de toegankelijkheid voor mensen met beperkte mobiliteit, zoals rolstoelgebruikers of mensen met een wandelbeperking.

Maar de herstelling van deze ‘kleine’ mankementen aan het openbaar domein bleef vaak liggen door de vele andere opdrachten, bijvoorbeeld in het kader van evenementen.

De gemeente maakte nu werk van een inventaris van enkele honderden aanpassingen die nodig zijn op het openbaar domein. Eerst werd nagegaan wat door derden hersteld moet worden. Een voetpad dat beschadigd raakte bij het bouwen van een appartementsgebouw bijvoorbeeld, moet door de aannemer hersteld worden. Andere herstellingen vallen ten laste van gas-, water- of elektriciteitsbedrijven.

Tenslotte werd een lijst gemaakt van zaken die de gemeente zelf moet herstellen. Hiervoor werden nu enkele teams van gemeentemedewerkers samengesteld, die de komende maanden speciaal op pad gaan voor kleine herstellingen op het openbaar domein van onze gemeente.

Op die manier willen we zorgen voor een veiligere, meer toegankelijke en aantrekkelijke omgeving voor onze inwoners en bezoekers.

Gepubliceerd op  vrijdag 10 nov 2023 om 08:19 uur