Gemeentehuis in een nieuw jasje!

De restauratie van het gemeentehuis loopt vlot. De aandachtige voorbijganger kon de voorbije dagen al een groot verschil merken aan de noordgevel van het gebouw: daar kwam na het wegnemen van de stelling de nieuwe pleisterlaag én de nieuwe kleur van de gevel tevoorschijn.

Wie langs de Leopoldlaan in De Haan loopt, kan er niet naast kijken: het gemeentehuis van De Haan ondergaat momenteel een grondige restauratie. 

Het monumentale gebouw, dat deel uitmaakt van het beschermde dorpsgezicht De Concessie, is zelf ook beschermd als monument. Het is in 1898 ontworpen als Grand Hotel du Coq-sur-Mer, een luxehotel met 62 kamers. Eind jaren 40 kreeg het een tweede leven als vakantiehuis voor kinderen uit Charleroi en omgeving. In 1979 kocht het gemeentebestuur het pand om het te herbestemmen als gemeentehuis.

Het gemeentehuis was echter door onder meer vocht en betonrot aan een grondige opknapbeurt toe en ondergaat daarom momenteel een grondige restauratie. De Vlaamse overheid kwam hiervoor met een subsidie van 2.272.941 euro over de brug. Het dak wordt vernieuwd, de galerij hersteld en de gevels krijgen een nieuwe pleister- en verflaag.

Bij die nieuwe schilderbeurt rees de vraag of het gemeentehuis een andere kleur kon krijgen. De huidige, roze kleur blijkt immers niet de historische. Het Agentschap Onroerend Erfgoed ging daarom op onderzoek, en deed dat volgens dezelfde werkwijze die ook voor de andere panden in de Concessie geldt.

Het Agentschap probeert een pand steeds in zijn meest authentieke jasje te krijgen en de historische kleur te achterhalen. Want die kleur is vaak bewust gekozen door de ontwerper of bouwheer en is meestal typisch voor het gebouw, de stijl en de tijdsgeest waarin het gebouwd werd. Soms kunnen de originele kleuren worden blootgelegd door oude verflagen te verwijderen, of is het antwoord te vinden in historisch bronnenmateriaal zoals oude foto’s, postkaarten, schilderijen of dankzij beschrijvingen.

Voor het gemeentehuis bleek dit echter niet zo eenvoudig. De allereerste verflaag kon helaas niet meer achterhaald worden, omdat de originele bepleistering tijdens de restauratie in de jaren ’80 helemaal werd verwijderd. Kleurenonderzoek was dus enkel mogelijk op de galerijen en balkons. Tijdens de afbraakwerken voor de huidige restauratie gaf het gebouw gelukkig dan toch nog een originele kleur prijs. Achter een gedemonteerd balkon vonden we een licht beige, wit-gelig kleurspoor dat als hoofdkleur voor de gevels was toegepast.

Maar, met deze eerste vondst kwamen ook veel nieuwe vragen. Deze kleur is immers niet terug te vinden in de iconografische bronnen. Veel ingekleurde foto’s toonden de bakstenen rood-gele gevels, andere foto’s het geel-bruine kleurenpalet uit de jaren ‘80 of de huidige rood-roze kleurstelling. Geen van deze kleuren kwam overeen met het wit-beige dat het kleurenonderzoek had onthuld. 

Het Agentschap ging daarom op zoek naar een historisch aanvaardbare, passende kleur en keek daarvoor naar andere panden in de Concessie waarvan de historische kleuren wel bekend zijn. Uit eerdere onderzoeken op verschillende panden weten we dat de Concessie vroeger veel kleurrijker was dan we nu vaak denken. Pseudovakwerk was bijna altijd contrasterend en in felle, uitgesproken kleuren zoals blauw, groen, rood, … In combinatie met de enige zekerheid, de licht beige hoofdkleur, viel de keuze daarom al snel op groen. Een kleur die veel voorkomt in de Concessie en historisch dus best plausibel en passend is. Daarom krijgt het pand dus een beige-geel en groen kleurenpalet aangemeten.

Over kleuren heeft iedereen wel een eigen mening. Wat de ene mooi vindt, vindt de ander lelijk. Maar het belangrijkste hier is dat de hele gevel weer in goede staat zal zijn, en een opfrisbeurt zal hebben gekregen.

Gepubliceerd op  dinsdag 6 sep 2022 om 14:00 uur