Herstellingswerken strandhoofd Wenduine in maart van start

In de week van 5 maart worden in opdracht van het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) herstellingen uitgevoerd aan het strandhoofd ter hoogte van de Rotonde in Wenduine.

De voorbije twee jaar werd door de Vlaamse overheid een nieuw strandhoofdenveld aangelegd voor het centrum van Wenduine. Deze vier nieuwe hogere en langere strandhoofden moeten zorgen voor een stabieler strand dat minder gevoelig is voor erosie en waarbij er door de getij- en golfwerking minder zand verplaatst wordt richting Blankenberge. In de centrumzone zien we nu al een positieve impact met een breder strand.

Er werd nu echter al beschadiging vastgesteld aan het meest westelijke strandhoofd, wat voor gevaarlijke situaties kan zorgen voor wandelaars en andere strandgebruikers. Het gemeentebestuur heeft daarom een onderzoek aangevraagd bij het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust en aangedrongen op een snel herstel.

Uit dit onderzoek bleek dat de schanskorven op meerdere plaatsen bloot komen door impact van golven, stroming en het getij en omwille van een zeer dynamisch strandprofiel. Ter hoogte van de trap aan de westzijde van dit strandhoofd werd erosie vastgesteld en komt de teen deels vrij.

Een aannemer start begin maart in opdracht van MDK met de lokale herstellingswerken. De vrijgekomen schanskorven zullen afgevlakt worden met beton.

De herstellingen aan dit eerste strandhoofd vallen binnen de waarborgtermijn en zullen uitgevoerd worden bij laag water.

Na de bouwwerken van het strandhoofdenvelden en na meerdere opkuisacties vorig jaar, liggen er ook nog steeds veel breukstenen in het zand. Ook dat wordt nu grondig aangepakt. Momenteel wordt het strand ter hoogte van de strandtoegang Westhinder gezeefd.

De aannemer tracht om de werken voor de start van het exploitatieseizoen af te werken, maar is natuurlijk ook afhankelijk van het weer en eventuele onvoorziene omstandigheden. De hinder voor wandelaars en strandgebruikers blijft beperkt.

Gepubliceerd op  dinsdag 30 jan 2024 om 12:07 uur