Mooie vooruitgang in klimaatdoelstellingen

Uit het rapport van de reeds behaalde doelstellingen uit het Lokaal Energie- en Klimaatpact blijkt dat de voorbije jaren heel wat duurzame initiatieven werden genomen, vooral op het vlak van vergroening, verLEDding, ontharding en mobiliteit.

In 2021 ondertekende ook ons gemeentebestuur het ‘Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP)’. De lokale besturen sluiten dit pact met de Vlaamse Regering, waarbij beide partijen een engagement aangaan om voorgestelde klimaatdoelstellingen te behalen. De Vlaamse Regering daagt er de gemeenten mee uit om tegen 2030 heel wat concrete doelstellingen te verwezenlijken op vlak van vergroening, energie, mobiliteit en regenwater.

Eénmaal per jaar rapporteert het gemeentebestuur over de behaalde resultaten van het LEKP op de gemeenteraad. De resultaten van het voorbije jaar werden op 18 april voorgelegd. Het rapport toont dat onze gemeente goed op schema zit om de doelstellingen te halen.

Nieuwe bomen

Zo wil het LEKP één boom extra per inwoner tegen eind 2030.
In het rapport staat de teller op 840 nieuwe bomen, maar in werkelijkheid zijn dat er meer. Het rapport houdt immers geen rekening met bomen die in een bosverband worden aangeplant. Bovendien ondersteunen we onze inwoners om ook meer te vergroenen, zoals met de gratis bomenactie ‘Boom zoekt tuin’.

Maar ook hagen, gevelbeplanting en natuurgroenperken verminderen de CO2 in de lucht. Het LEKP wil daarom 0,5 extra meter geveltuin of haag per inwoner en 1 natuurgroenperk (van minstens 10m²) extra per 1000 inwoners tegen eind 2030.
Vooral hier scoort onze gemeente zeer goed: er werd 4475 lopende meter nieuwe hagen aangeplant en er kwamen 8 extra natuurgroenperken, waarmee nu al voor beide doelstellingen ruim 70% van de totale doelstelling voor 2030 gehaald werd.

Laadpalen en deelmobiliteit

Het aandeel van elektrische wagens stijgt jaarlijks. Toch stellen veel gezinnen de aankoop van een elektrische wagen uit omdat ze geen plaats hebben om hun elektrische wagen op te laden. Om de positieve evolutie van elektrische wagens te vergroten wil het LEKP minstens 1 laadpuntequivalent per 100 inwoners tegen eind 2030.

Onze gemeente maakte een ambitieuze inhaalbeweging in het plaatsen van nieuwe laadpalen voor elektrische wagens. Het aantal elektrische laadpalen is tijdens de voorbije legislatuur verdubbeld. Zo kwamen er laadpalen op de markt van Wenduine, in de Kardinaal Mercierlaan, in Vosseslag en in de Wenduinesteenweg. Ook bij de heraanleg van straten en parkings wordt gedacht aan laadpunten. Zo zijn er nu ook elektrische laadpalen op de Manitobaparking en de vernieuwde parking aan Park Lange in Wenduine. De gemeente haalde daarmee al 30% van het streefdoel voor 2030.

Ook op het vlak van autodelen zijn de eerste stappen gezet: sinds begin april kunnen inwoners via de autodeelorganisatie cambio gebruik maken van een elektrische deelauto. Ook op nieuwe hoppingpunten zullen er deelwagens voorzien worden.

Het gemeentebestuur investeerde deze legislatuur ook heel wat in de fietspaden: zowel in verbetering van bestaande fietspaden als in de aanleg van nieuwe. Zo kunnen, dankzij het nieuwe fietspad langs de Grotestraat, fietsers nu eindelijk veilig en comfortabel fietsen tussen De Haan en Zuienkerke, en verder naar Brugge. Ook in Vosseslag en in de Ringlaan in Wenduine kwamen nieuwe fietspaden. De Stationsstraat in De Haan en de Kerkstraat in Wenduine werden fietsstraten.

Het gemeentebestuur haalden hiermee al ruim 43% van de LEKP-doelstelling van één meter nieuw of structureel opgewaardeerd fietspad extra per inwoner tegen eind 2030.

Ontharding

Ook ontharding van de bodem is een belangrijk aandachtspunt. Want om wateroverlast bij intense regenbuien te voorkomen, is het belangrijk dat het water in de bodem kan dringen. De hogere overheid vraagt om tegen 2030 één vierkante meter per inwoner te ontharden. Voor onze gemeente is dat 1,3 ha.

Daarom tracht het bestuur niet enkel nieuwe verharding van de bodem zoveel mogelijk te vermijden, maar ook – waar mogelijk – de bestaande verharding om te vormen naar onverharde grond. Op de begraafplaats van De Haan werden de paden tussen de graven vervangen door gras. In het totaal werd zo meer dan 800m² bodem ‘onthard’.

En ook het Kennedyplein in Vosseslag werd aangepakt. Op het plein werd een groot stuk van de bestaande verharding opgebroken en vervangen door een nieuwe groenzone. Zo werd nog eens 265 m² onthard.

VerLEDding

Lichtpunten omschakelen naar ledlampen verlaagt het energieverbruik. Daarom behoort ook de omschakeling van de openbare verlichting tot de doelstellingen van het LEKP.

Nu al is ruim de helft van de openbare verlichting in onze gemeente omgezet naar LED. In de onderhandelingen voor onze overstap van distributienetbeheerder Gaselwest naar Imewo heeft de gemeente kunnen verkrijgen dat wij sneller LED krijgen. Tegen 2028 moet dat 100% worden.

Ook op de zeedijk in De Haan werden de oude verlichtingspalen vervangen door nieuwe ledlampen, die veel minder verbruiken en daarnaast ook dimbaar zijn, wat zorgt voor nog meer energiebesparing. En ook in het sport- en recreatiecentrum Haneveld werd geïnvesteerd in nieuwe, duurzame ledverlichting.

Gepubliceerd op  donderdag 25 apr 2024 om 16:12 uur