Nieuwe mantelzorgpremie

Dankzij deze premie kunnen meer mantelzorgers binnenkort een financiële tegemoetkoming krijgen van de gemeente.

Mantelzorgers zijn niet-professionele hulpverleners, die - langdurig en onbetaald - extra zorg geven aan familieleden of vrienden die tijdelijk of permanent hulpbehoevend zijn. Deze personen kunnen daardoor langer thuis blijven wonen.

Hoewel mantelzorg soms als vanzelfsprekend wordt aangezien, is dat zeker niet het geval. Mantelzorg gaat vaak verder dan de 'gewone' zorg en kan zowel in duur als intensiteit zwaar wegen. Bovendien brengt mantelzorg vaak extra kosten met zich mee. Met deze Mantelzorgpremie willen ze mantelzorgers extra ondersteunen.

Al heel lang bestaat er in De Haan een thuiszorgpremie, maar daar kunnen slechts weinig mensen van genieten omdat zorgbehoevende en verzorgende op hetzelfde adres moeten wonen, maar geen echtgenoten of partners mogen zijn. Voor de Mantelzorgpremie komen volwassen mantelzorgers, die in De Haan of een buurgemeente wonen, in aanmerking voor de maandelijkse vergoeding van 35 euro, mits de zorgbehoevende in De Haan woont en aan enkele andere voorwaarden beantwoord wordt.

Geïnteresseerden kunnen de Mantelzorgpremie vanaf 1 augustus aanvragen bij het Sociaal Huis.

Gepubliceerd op  maandag 17 jun 2024 om 08:40 uur