Oproep projectfinanciering LEADER 2023-2027

Naar een sterker platteland in Noord-West-Vlaanderen.

LEADER Noord-West-Vlaanderen 2023-2027 wil van Noord-West-Vlaanderen een veerkrachtige regio maken, die kan inspelen op huidige en toekomstige ontwikkelingen. Het programma biedt 3,5 miljoen euro financiering voor concrete plattelandsprojecten. Jaarlijks volgen er twee oproepen: één in het voorjaar en één in het najaar. De eerste projectoproep loopt van 1 januari 2024 tot 29 maart 2024. 

LEADER-projecten zijn kleinschalige plattelandsprojecten die een wereld van verschil maken voor de mensen in de buurt en in de regio. Dit zowel op economisch, landbouw-, cultureel als landschappelijk vlak. Bovendien helpt het LEADER-secretariaat je om je ideeën gefinancierd te krijgen.

Wie kan een projectaanvraag indienen?

Het LEADER-gebied in Noord-West-Vlaanderen bestaat uit de gemeenten van de arrondissementen Brugge en Oostende. De centrumsteden komen hiervoor niet in aanmerking. 
 
Zowel natuurlijke personen, vennootschappen, vzw's, stichtingen, feitelijke verenigingen, stichtingen en lokale overheden kunnen een projectaanvraag indienen.

Welke projecten komen in aanmerking?

Projecten moeten aan een aantal basisprincipes voldoen:

  • Innovatie: projecten moeten vernieuwend, toekomstgericht, patroondoorbrekend en onderscheidend zijn.
  • Gebiedsgerichtheid: de aanvraag moet een meerwaarde betekenen voor de regio.
  • Samenwerking en netwerken: het project is het resultaat van of streeft naar samenwerking, liefst over de grenzen van sectoren heen.
  • Bottom-up: projecten moeten zoveel mogelijk door of in samenwerking met de basis tot stand komen.

Hoeveel steun kan men krijgen?

Afhankelijk van het soort project bedraagt de LEADER-steun 50 of 65 procent van de totale projectkost. In totaal kan men voor een project tot 195.000 euro steun ontvangen. Voor 'microprojecten' met een steun tot 7.800 euro is er een vereenvoudigde regeling voorzien.

Hoe kan men een projectaanvraag indienen?

De eerste projectoproep loopt van 1 januari 2024 tot en met 29 maart 2024. Een project indienen kan via het plattelandsloket.

Meer informatie via www.west-vlaanderen.be/leader.

Contact met het secretariaat leadernwvl@west-vlaanderen.be.

 

Gepubliceerd op  vrijdag 12 jan 2024 om 13:37 uur