Pop-up buurthuis in wijk Lindenhof

In het kader van het buurtproject 't Hope Sterker, opende de gemeente een buurthuis in de wijk Lindenhof, waar bewoners terecht kunnen met al hun noden, wensen of aanbevelingen om het dagdagelijkse leven in de wijk te verbeteren.

Eerder dit jaar keurde de Vlaamse Overheid een subsidiedossier goed om een ‘Zorgzame Buurt’ uit te bouwen in de wijk ‘Lindenhof’ in De Haan. Het project kreeg de naam 't Hope Sterker en wil de komende twee jaar samen met de buurtbewoners nadenken over hoe we de levenskwaliteit en het zorgzaam samenleven in deze buurt kunnen verbeteren. Het project zet in op buurtparticipatie, buurtsamenhang en het toegankelijker maken van het (zorg)aanbod.

De bedoeling is om samen met een groep geëngageerde buren te bekijken welke acties en activiteiten ervoor kunnen zorgen dat buren elkaar vaker ontmoeten en elkaar beter kunnen leren kennen. Gelijktijdig bekijkt de projectgroep ook hoe bestaande hulp- en dienstverlening (thuiszorgdiensten, gezinshulp, vrijwilligerswerkingen) toegankelijker kunnen worden voor de buurtbewoners.

De buurtcoach ging al rond bij de bewoners, voor een bevraging rond de noden, knelpunten en positieve eigenschappen van hun wijk.

En dankzij de Sociale Huisvestingsmaatschappij Het Lindenhof kunnen buurtbewoners vanaf 19 november dus ook terecht in een Pop-Up buurthuis.

Het Lindenhof gaf het OCMW de mogelijkheid om gedurende een beperkte periode gebruik te maken van één van de woningen in de wijk. Deze woning stond leeg omdat hier volgend jaar een nieuw bouwproject gestart wordt. 

Buurtcoach Delphine Decraene zal er enkele dagen per week luisteren naar de noden, wensen of aanbevelingen van de inwoners omtrent het dagdagelijkse leven in de wijk. Buurtbewoners die een leuk idee hebben of willen meewerken aan het project 't Hope Sterker, zijn welkom in de Beukenlaan 5, op maandag (van 9 tot 11u30), woensdag (van 13u30 tot 16u30) en vrijdag (van 9 tot 11u30).

Gepubliceerd op  vrijdag 18 nov 2022 om 13:49 uur