Schenking archeologische vondsten

Bij verschillende archeologische projecten in onze gemeente, kwamen de laatste jaren heel wat vondsten aan het licht. De eigenaars schenken deze aan het gemeentebestuur van De Haan.

De afgelopen jaren voerde het onafhankelijk archeologisch studiebureau BAAC Vlaanderen verschillende archeologische projecten uit in De Haan, onder meer in de Driftweg/Marcel Meyerslaan, de Grotestraat, de Joseph Knuddestraat, de Wenduinesteenweg en in de Kardinaal Mercierlaan.  

Vooral op deze laatste site, in de Kardinaal Mercierlaan, werden – bij de bouw van een nieuwbouwcomplex – belangrijke sporen uit de volle middeleeuwen (12de eeuw) gevonden. De onderzoekers vonden er de resten van maar liefst twee volmiddeleeuwse erven. Naast de sporen uit de volle middeleeuwen zijn ook nog sporen uit de late middeleeuwen gevonden, namelijk vier waterkuilen en een greppel.   

Tijdens de opgravingswerken werden voornamelijk aardewerk, bot en glas gevonden, maar ook een Denarius, een zilveren munt uit de tijd van Lodewijk de Vrome, die dateert uit de periode tussen 822 en 840. Dit is een zeldzame vondst, want het is pas de derde keer dat een zo’n munt werd gevonden.  

Omdat er tot nu toe maar weinig kennis is over rurale nederzettingen in de duinen tijdens de volle middeleeuwen, zijn deze opgravingen archeologisch zeer interessant. Ze tonen onder meer aan dat de duinen tijdens de volle middeleeuwen niet alleen bewoond, maar ook beakkerd werden. Er werd ook een zeldzaam walvisbot gevonden, wat erop wijst dat er in de 12e eeuw een handel in walvisvlees voor consumptie bestond.

Archeologische vondsten worden bij het BAAC slechts tijdelijk bewaard. Na de afronding van het onderzoek is het de bedoeling dat ze elders een definitieve herbestemming krijgen.  

De eigenaars van de sites waar opgraafwerk verricht werden, besloten om deze vondsten over te dragen aan de gemeente. Het gemeentebestuur is zeer blij met deze waardevolle schenking. De vondsten geven nieuwe inzichten in de geschiedenis van de gemeente.

Alle voorwerpen zullen dan ook zorgvuldig bewaard en eventueel verder onderzocht worden. In de toekomst zullen sommige stukken ook publiek tentoongesteld worden in het vernieuwde gemeentehuis.

Gepubliceerd op  vrijdag 17 nov 2023 om 11:44 uur