Startnota Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) ‘Oudlandpolder-oost’

Publieke raadpleging van 14 mei tot en met 12 juli 2024.

De Vlaamse overheid maakt een ruimtelijk uitvoeringsplan om op het grondgebied van de gemeenten De Haan, Blankenberge, Brugge, Zuienkerke en Jabbeke aaneengesloten landbouwgebieden in de polders te vrijwaren en in strand-duin-polderovergangen de landschapsecologische processen te herstellen. Binnen de Oudemaarspolder, de Uitkerkse Polder en de Meetkerkse Moeren wordt ingezet op behoud en herstel van waardevolle graslandcomplexen.

Het plan zal de noodzakelijk herbestemmingen doorvoeren om de Europese natuurdoelen voor de vogel- en habitatrichtlijngebieden in de polder te kunnen realiseren. Daarnaast heeft het ook tot doel om samen met een klimaatrobuust waterbeheer de toekomstmogelijkheden voor landbouw te verzekeren.

Hier vind je alle info

Reageren op de startnota kan tot en met 12 juli 2024.

Gepubliceerd op  vrijdag 10 mei 2024 om 07:00 uur