Turf op het strand van Harendijke

In de strandzone Harendijke liggen kleine en grote stukken ‘turf’ op het strand. Dit natuurlijk materiaal is wellicht vrijgekomen bij baggerwerken in de directe omgeving voor van de aanleg van de nieuwe havendam, maar is onschadelijk voor de bevolking en het milieu.

Het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust is op de hoogte maar zal de vloedlijn niet machinaal reinigen. Natuurlijk vloedlijnmateriaal is immers een voedingsbodem voor pioniersplanten van de duinvorming. Deze planten zijn de eersten om het zand vast te houden en dragen zo onrechtstreeks bij tot een betere kustverdediging.

De situatie van het aangespoelde turf wordt evenwel van nabij opgevolgd.

Daarnaast spoelen er in dezelfde zone ook wilgetakken aan. Deze takken komen vrij tijdens het slepen en afzinken van de zinkstukken voor de bouw van de nieuwe havendam. Het rijshout wordt echter wél zoveel als mogelijk manueel geruimd door de aannemer.

Gepubliceerd op  vrijdag 3 mei 2024 om 08:49 uur