Wateroverlast op Koninklijke Baan

UPDATE: Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft de linkerrijstrook van de Koninklijke Baan terug opengesteld voor het verkeer. Fietsers dienen wel nog de omleiding via de Driftweg te volgen.

UPDATE 15 MAART 2024

Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft de linkerrijstrook van de Koninklijke Baan terug opengesteld voor het verkeer. 
Fietsers dienen wel nog de omleiding via de Driftweg te volgen. 

UPDATE 8 MAART 2024

De Nieuwe Rijksweg tussen Vosseslag en het Zeepreventorium kampt nog steeds met wateroverlast. De bodem is volledig verzadigd en het grondwater staat een halve meter hoger dan normaal.

Het Agentschap Natuur en Bos heeft nu de grote middelen ingezet: ze hebben een greppel gegraven door het bos richting Platanenlaan. Het water stroomt nu die richting uit.

Na het weekend zal blijken of dat volstaat. Op termijn moet er een definitieve oplossing komen door het water te bufferen op de hoek van de Driftweg en de Kennedylaan.

De Koninklijke Baan (N34) is in de rijrichting De Haan/Blankenberge afgesloten voor het verkeer omwille van de aanhoudende wateroverlast en dit vanaf Vosseslag tot de tramhalte De Haan aan Zee. 

Oververzadigde bodem

De gewestweg Koninklijke Baan (N34) ligt op die locatie vlak naast beschermd en waardevol natuurgebied De Duinbossen waardoor er geen afvoerputten zijn. Bovendien is de bodem zodanig verzadigd dat het water niet meer weg kan. Het gaat om zandgrond maar dieper in de bodem is er een kleilaag waar water moeilijk door kan om verder de bodem in te dringen. We vernamen van het Agentschap Natuur en Bos dat de grondwatertafel momenteel meer dan een halve meter hoger staat dan normaal. Nooit eerder werden we met zo’n watermassa geconfronteerd op die locatie. De beperkte waterstagnatie in winterperiodes op de parkeerstrook (waar weinig parkeerdruk is in winterperiode) gaf nog nooit eerder problemen. 

Vijf pompwagens

Eind februari werden 5 pompwagens aan het werk gezet, die 600 m³ water per uur wegpompten en afvoeren via de waterloop Dorpszwijn.

Zolang de weg niet vrij is, moet verkeer omrijden via de Driftweg (N317). 

AWV gaat op korte termijn in overleg met zowel de gemeente De Haan als het Agentschap voor Natuur en Bos om te kijken of er een gedegen oplossing kan gevonden worden voor dit probleem. 
 

Gepubliceerd op  maandag 26 feb 2024 om 15:34 uur