Zuhal Demir bezoekt natuurprojecten in onze gemeente

Vlaamse minister Zuhal Demir bezocht enkele natuurprojecten in onze gemeente, waar het gemeentebestuur en de Vlaamse regering vooral willen inzetten op het herstellen van de natuur maar ook delen van de natuurgebieden willen openstellen voor het publiek.

In 2020 kocht het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) een landbouwzone in Vosseslag aan. Deze unieke duinpolderovergang sluit mooi aan bij de Duinbossen van De Haan en zal vanaf 2024 ingericht worden als natuur. ANB neemt maatregelen om het gebied ecologisch en hydrologisch te herstellen.

Vorig jaar kocht ANB ook het militair domein in Zwarte Kiezel aan. Dit domein werd al tijdens de eerste en tweede wereldoorlog gebruikt en deed daarna dienst als communicatiecentrum van Defensie. In overleg met het Agentschap Onroerend Erfgoed, de Vlaamse Landmaatschappij en de gemeente werd een eerste voorontwerp voor de invulling van deze site opgemaakt. Het is de bedoeling om het terrein terug te geven aan de natuur, maar verwijzingen naar het militaire verleden te bewaren. Het duingrasland wordt deze winter al hersteld, de gebouwen zonder erfgoedwaarde worden afgebroken, zoals vastgelegd in het goedgekeurde beheerplan voor de Duinbossen.

Ook via het landinrichtingsplan Oudlandpolder I willen de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) en de gemeente herinrichtingswerken uitvoeren in de Duinbossen. 

In de bossen aan Zwarte Kiezel ligt een oud ‘pomphuisje’ verscholen. Deze site heeft een rijk verleden in de productie van het drinkwater van de gemeente. De drinkwaterwinning in de Duinbossen werd in 1978 stopgezet, maar in en rond het huisje zijn nog restanten van deze activiteit terug te vinden. De gemeente en de VLM willen de historische gebouwen in ere herstellen en er een hedendaags bezoekersonthaal maken, met een picknickzone en leuke waterspelelementen voor de kinderen.

Ook de parking aan Zwarte Kiezel wordt heringericht, met aandacht voor het onthaal van bezoekers en meer ruimte voor fietsers. 

Ook met de oude watertoren in de duinen van Wenduine zijn er plannen. De gemeente wil deze toren graag restaureren en als uitkijkpunt inrichten. Vorig jaar plaatst het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ), in samenwerking met de gemeente De Haan en Bionet natuuronderzoek, er al een ontvangststation om vleermuizen te tellen. Zo kunnen ze de dieren over grote afstanden volgen en hen beter beschermen op hun trekroute.

Gepubliceerd op  zaterdag 3 jun 2023 om 12:30 uur