Conflict in Oekraïne

Op deze pagina:

Algemene info

Op de website www.info-ukraine.be kunnen Belgische inwoners, Belgen in het buitenland, steden en gemeenten, Oekraïners die reeds in België verbleven en personen op de vlucht terecht voor meer informatie. 

Oekraïners op de vlucht vinden er onder andere informatie over de rechten die zij hebben wanneer zij in ons land aankomen, de te ondernemen stappen, hoe voor opvang gezorgd wordt,…

Ook Belgische inwoners kunnen op de website meer informatie vinden over hoe zij kunnen helpen. 

Gratis tolkendienst

Ruim de helft van de Oekraïnse vluchtelingen is geen tweede taal machtig. Dat maakt de communicatie natuurlijk niet gemakkelijk.

Daarom werd een Talenplatform opgezet, waar Oekraïns en/of Russisch sprekers - met kennis van andere talen – tolken via het internet. Dit zijn géén professionele vertalers of tolken maar meertalige burgers, vaak het zelf ook vluchtelingen.

Naar het talenplatform

Wil jij helpen?

Financiële steun

Uiteraard kunnen mensen een financiële bijdrage storten op het algemene rekeningnummer van de hulporganisaties 12-12.

Sommige inwoners gaven echter te kennen dat ze wel financieel willen steunen, maar niet via een grote organisatie. Zij willen dat de steun rechtstreeks gebruikt wordt voor de vluchtelingen. Daarom garandeert de gemeente dat stortingen op het Fonds van de Burgemeester (BE33 0688 9326 5246) met vermelding “Oekraïne”, rechtstreeks ingezet zullen worden voor de opvang en begeleiding van de vluchtelingen. In de eerste plaats gaat deze financiële steun naar wie in de gemeente De Haan opgevangen wordt. De kinderen zullen bijvoorbeeld hier naar school moeten en hebben daar allerlei spullen voor nodig. Daar kunnen de bijdragen o.m. voor gebruikt worden.

Huisvesting

Door de oorlogssituatie ontvluchten heel wat Oekraïense burgers noodgedwongen hun land.

De gemeente zet in de eerste plaats in op collectieve opvang. Mensen die samen in eenzelfde gebouw verblijven, bieden immers ook een steun aan elkaar. Vaak zijn deze mensen getraumatiseerd en via collectieve opvang kunnen ze beter begeleid worden. 

Heb je zelf ook een plek in je huis vrij en ben je bereid om Oekraïense vluchtelingen op te vangen? 

Mail dan naar huisvesting@dehaan.be.

Heb je zelf - uit eigen initiatief - mensen opgevangen? Geef dat dan zeker ook door aan huisvesting@dehaan.be, zo krijgen deze mensen de juiste begeleiding. 

Hulpgoederen

Wil je hulpgoederen doneren voor Oekraïne, dan kan je dit laten weten aan huisvesting@dehaan.be. We noteren het aanbod. Eerst en vooral zal ingezameld worden wat de vluchtelingen hier nodig hebben.

Kledij en klein huisraad kan gebracht worden naar 't Boetiekje, Raadhuisstraat 2, Wenduine. 
't Boetiekje is iedere woensdag open van 8.30 tot 12.00u en van 13.00 tot 16.00u en iedere donderdag van 8.30 tot 12.00u. 

Vrijwilligers

Wil je op een andere manier hulp bieden aan de vluchtelingen en hun kinderen? Laat het dan ook weten via huisvesting@dehaan.be, er wordt een netwerk aan vrijwilligers aangelegd.

Jodiumtabletten

De situatie in Oekraïne wordt door de Belgische en Europese overheden van dichtbij opgevolgd en in het bijzonder door het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC). Op dit moment is er geen abnormale toename van de radioactiviteit gemeten.

Jodiumtabletten in huis hebben is een goede maatregel om je voor te bereiden op een nucleair incident. In het kader van de huidige situatie heeft het echter geen enkele zin om overhaast jodiumtabletten in huis te halen.

Jodiumtabletten zijn gratis verkrijgbaar bij de apotheek. Als je de jodiumtabletten goed bewaart (bv. bij andere medicatie), blijft hun goede werking lange tijd behouden. De inname van jodium heeft momenteel geen zin.

Voor meer informatie kun je terecht op de volgende pagina: https://info-ukraine.be/nl/newsroom/jodiumtabletten-niet-nodig-kader-van-actuele-situatie