Omleiding Vosseslag aangepast

Gepubliceerd op donderdag 1 april 2021 15.28 u.
Omdat er minder doorgaand verkeer is nu de scholen dicht zijn, werd beslist om de wegomleiding aan de Vosseslag aan te passen.

Bij de start van de werken aan de Vosseslag kwam er op advies van de politie een wegomleiding. Het was de bedoeling geen verkeer door de Heidelaan meer door te laten om de veiligheid van de schoolomgeving te verzekeren. Voor de rest werd de verkeersdruk verdeeld over verschillende straten.

Tijdens de voorbije weken deed de politie metingen en tellingen. Daaruit blijkt o.m. dat er minder doorgaand verkeer is dan verwacht en dat het plaatselijk verkeer spontaan zijn weg vindt.

Om die reden besloot het schepencollege met ingang van de paasvakantie, nu de scholen dicht zijn, geen omleggingen meer op te leggen. Zo kan de komende weken bekeken worden hoe het verkeer zich afwikkelt. Als dat meevalt, zou het kunnen dat er ook in de toekomst geen omleidingen meer nodig zijn.

Het eenrichtingsverkeer blijft in de Molenstraat en in het gedeelte van de Heidelaan tussen Bremstraat en Molenstraat. In de Vissersstraat blijft er een parkeerverbod aan de oneven zijde. 

De tonnagebeperking van 3,5T en 5T blijft.