Onderhoudssuppletie strand De Haan

Gepubliceerd op donderdag 7 februari 2019 12 u.

Vanaf 11 februari start afdeling Kust met de voorbereidende werken voor een onderhoudssuppletie op het strand van De Haan. Ter hoogte van de Cabane wordt eerst een stalen zinkerleiding van ongeveer 700 meter aan elkaar gelast. Daarna wordt deze leiding tot voor het strand van De Haan gebracht. Vanaf 1 maart start dan de effectieve suppletie van het strand. In totaal zal er 227.253 m³ zand gesuppleerd worden. De werken zullen tot Pasen duren. Om veiligheidsredenen is het verboden om de werfzone te betreden.

Deze suppletie is noodzakelijk om het veiligheidsniveau van bescherming tegen een 1000-jarige stormvloed op peil te houden. Onze stranden vormen samen met de zeedijken en de duinengordels de zeewering. Voor de versterking van de natuurlijke en zandige kust, vormen suppleties de basisoplossing. Op een breder en hoger strand kunnen de golven breken en verliezen ze hun energie vóór ze schade kunnen toebrengen aan de dijken of de bebouwing.

Meer info: www.afdelingkust.be