Onderwijscheques

Inhoud

Naar school gaan kost geld. Met de onderwijscheques kan je (een deel van) de schoolkosten van je kind(eren) betalen.

Het aantal onderwijscheques dat je kan aankopen is afhankelijk van het type onderwijs (kleuter, lager of secundair) en jouw persoonlijke situatie.

Voorwaarden

 • jij en je kind zijn gedomicilieerd in De Haan

 • je ontvangt een (equivalent) leefloon
  OF

  je hebt een beperkt inkomen
  OF

  alle gezinsleden hebben verhoogde tegemoetkoming

Bewijsstukken

Breng volgende zaken mee als je een aanvraag komt doen:

 • identiteitskaart

 • inschrijvingsbewijs van de school voor het lopend schooljaar

 • recente inkomensbewijzen

Kostprijs

Als je recht hebt op onderwijscheques betaal je 3,00 euro per cheque, die een waarde heeft van 10,00 euro.

Financiële voordelen

Een onderwijscheque heeft een waarde van 10,00 euro.

Meer info

Onderwijscheques kan je gebruiken voor:

 • verplichte schoolkosten

 • schoolreizen en uitstappen

 • aankoop boeken en werkmateriaal

 • sportdagen

 • zwem- en turngerief via school

 • schoolmaaltijden

Aantal aan te kopen onderwijscheques:

 • kleuteronderwijs: 3 tot 4 stuks

 • lager onderwijs: 5 tot 8 stuks

 • secundair onderwijs - 1e graad: 6 tot 12 stuks

 • secundair onderwijs - 2e en 3e graad: 10 tot 15 stuks