Ontwerp natuurbeheerplan voor de Duinbossen

Gepubliceerd op vrijdag 16 oktober 2020 8 u.
Voor de Duinbossen en de noordelijk gelegen zeereep (270 ha) werd in opdracht van het Agentschap voor Natuur en Bos, de gemeente De Haan en het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust een natuurbeheerplan opgemaakt.

Het studiebureau Sweco voerde de opdracht uit; het plan gaat in openbaar onderzoek van 15 oktober t.e.m. 15 november 2020 en ligt in deze periode ook ter inzage van het publiek bij de dienst Milieu. Maak vooraf een afspraak via milieudienst@dehaan.be .

Het natuurbeheerplan is samen met de bijlagen ook digitaal te raadplegen en te downloaden via onderstaande link of www.natuurenbos.be/beheerplanduinbossenvandehaan .

Gedurende de periode van het openbaar onderzoek kunnen bezwaren en opmerkingen schriftelijk of via e-mail gericht worden aan
Evy Dewulf
Agentschap voor Natuur en Bos
Jacob van Maerlantgebouw
Koning Albert I-laan 1/2
8000 Brugge
kustwesthoek.anb@vlaanderen.be