Opbraak kruispunten Grotestraat met Stationsstraat en Duinenweg

Gepubliceerd op vrijdag 25 augustus 2023 10.42 u.
Op maandag 28 augustus 2023 start de opbraak en de heraanleg van de kruispunten van de Grotestraat met de Stationsstraat, de Kardinaal Mercierlaan en de Duinenweg en het kruispunt van de Bredeweg met de Nieuwe Steenweg.

Kruispunt Grotestraat met Stationsstraat, Bredeweg en Nieuwe Steenweg

Er is geen doorgaand verkeer meer mogelijk. Het verkeer wordt vanaf Klemskerke-dorp omgeleid via de Dorpsstraat, de Vosseslag en de Nieuwe Rijksweg naar De Haan-Centrum.

Het verkeer vanaf De Haan-centrum wordt via de Leopoldlaan, de Koninklijke Baan, de Vosseslag en de Dorpsstraat omgeleid naar Klemskerke-dorp.

Aangezien er op het kruispunt geen rioleringswerken moeten uitgevoerd worden is de uitvoeringstermijn beperkt. In de planning is voorzien om het kruispunt tegen eind oktober 2023 af te werken.

Kruispunt Grotestraat met Duinenweg

Op dit kruispunt worden ingrijpende rioleringswerken uitgevoerd om de nieuw aangelegde afvalwaterriolering aan te sluiten op het pompstation van Aquafin. Vanaf 28 augustus 2023 starten de voorbereidende werken, om vervolgens half september de schouwconstructie te plaatsen. Na de rioleringswerken zullen de bovenbouw van de rijweg en de voetpaden afgewerkt worden. Er is een plaatselijke wegomlegging voorzien.

Verkeersmaatregelen Grotestraat tussen Duinenweg en Stationsstraat

Aangezien zowel het kruispunt van de Grotestraat met de Stationsstraat als het kruispunt van de Grotestraat met de Duinenweg opgebroken worden vanaf 28 augustus 2023 is in het gedeelte van de Grotestraat tussen de Stationsstraat en de Duinenweg tijdelijk tweerichtingsverkeer voorzien voor bewoners, leveringen, hulpdiensten en werfverkeer. Aan één zijde van de straat wordt parkeerverbod voorzien zodat er uitwijkmogelijkheid is.

Einde werken voorzien tegen kerstvakantie 2023

In de planning is voorzien om de Grotestraat volledig afgewerkt te hebben tegen de kerstvakantie van 2023. Deze planning is afhankelijk van de weersomstandigheden en onvoorziene zaken die tijdens de uitvoering van de werken vastgesteld worden.