Gemeentebelastingen - Opcentiemen op de onroerende voorheffing

Er wordt een aanvullende belasting geheven op de onroerende voorheffing.

Bedrag

De gemeenteraad beslist om voor de aanslagjaren 2018 tot en met 2019 ten bate van de gemeente, 881,61 opcentiemen op de onroerende voorheffing vast te stellen.

Afhandeling

De vestiging en de inning van deze gemeentelijke belasting zal gebeuren door toedoen van het Agentschap Vlaamse Belastingdienst, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen.