Vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed van de provincie West-Vlaanderen

Gepubliceerd op zaterdag 1 april 2023 7 u.
Het agentschap Onroerend Erfgoed organiseert een openbaar onderzoek over de vast te stellen inventaris van het bouwkundig erfgoed van de provincie West-Vlaanderen.

Het agentschap Onroerend Erfgoed organiseert een openbaar onderzoek over de vast te stellen inventaris van het bouwkundig erfgoed van de provincie West-Vlaanderen.

Opmerkingen en bezwaren over feitelijkheden bezorg je van 1 april tot en met 30 mei 2023 aan het agentschap Onroerend Erfgoed.

Het vaststellingsdossier, met een volledig overzicht van het bouwkundig erfgoed dat voorligt
tijdens het openbaar onderzoek, is raadpleegbaar op www.openbareonderzoeken.onroerenderfgoed.be.

Je kan ook terecht bij het agentschap Onroerend Erfgoed, Koning Albert I-laan 1.2, 8200 Brugge. Maak een afspraak via west-vlaanderen@onroerenderfgoed.be of op 050 24 81 50.

Meer informatie:

Meer info en een overzicht van alle aanvragen en openbare onderzoeken voor omgevingsvergunningen, vind je bij Bekendmakingen