Openbaar onderzoek milieuvergunning voor afvoer materiaal, gebaggerd en vrijgekomen bij aanleg dok Nieuwpoort, in zeegebieden van België

Gepubliceerd op donderdag 26 november 2020 13.30 u.

Op 22 oktober 2020 heeft Consortium Baggerwerken Decloedt en Zoon – DC Industrial een aanvraag ingediend tot het verkrijgen van een milieuvergunning voor de afvoer van materiaal, gebaggerd en vrijgekomen bij de aanleg van een dok voor de nieuwe jachthaven Nieuwpoort, in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België. De aanvraag bevat een milieu-effectenrapport (MER), een ontwerp van passende beoordeling en deelstudies.

De wettelijk voorziene openbare consultatie van deze aanvraag duurt 30 dagen en loopt vanaf 2 december tot en met 31 december 2020. Geïnteresseerden kunnen hun standpunten, opmerkingen en bezwaren tot en met 15 januari 2021 indienen, per post of in deze coronatijden bij voorkeur per email, gericht aan de BMM/UGMM, Vautierstraat 29, 1000 Brussel, t.a.v. Brigitte Lauwaert (blauwaert@naturalsciences.be).

Het dossier is vanaf 2 december 2020 digitaal beschikbaar op de website van de BMM https://odnature.naturalsciences.be/mumm/nl/blog_news

Geïnteresseerden kunnen hun standpunten, opmerkingen en bezwaren t.e.m. 31 december 2020 indienen, door middel van een aangetekend schrijven met bericht van ontvangst, gericht aan de BMM/UGMM, Gulledelle 100, 1200 Brussel, t.a.v. Mia Devolder of mdevolder@naturalsciences.be.