Openbare aanbesteding - Concessie voor het bouwen en exploiteren van een watersportclub op het strand van Wenduine

Gepubliceerd op vrijdag 8 juni 2018 8 u.

Deze Concessie omvat het bouwen en exploiteren van een watersportclub op het strand van Wenduine, meer bepaald in de Concessiezone.

De Concessiehouder staat in voor de oprichting van een nieuwe permanente constructie, zijnde het Clubhuis, ten behoeve van de waterrecreatie of watersport in deze Concessiezone. De Concessiehouder exploiteert binnen de Concessiezone een watersportclub en organiseert in deze hoedanigheid diverse watersporten. Tevens wordt in het Clubhuis een cafetaria uitgebaat. De Concessiehouder staat in voor het het kwaliteitsvolle beheer en uitbating van de Concessiezone.

De Concessiehouder kan binnen de Concessiezone ook een botenparking aanleggen. De insteekzone voor vaartuigen maakt geen deel uit van deze Concessie.

De uitbating van de waterclub kan niet in onderaanneming gebeuren. De architect, aannemer en uitbater van de cafetaria kunnen wel in onderaanneming optreden.

Klik hier voor meer info.